Foto: Nada Žgank

Neda Rusjan Bric je režiserka, igralka, pisateljica in profesorica scenaristike ter ključen del ekipe GO! 2025. Prihaja iz Nove Gorice (r. 1967), diplomirala pa je iz dramske igre in magistrirala iz režije na ljubljanskem AGRFT-ju. Je članica ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, piše in režira v slovenskih in tujih gledališčih, bila je direktorica in umetniški vodja SNGNG, režirala je več državnih proslav in opravlja pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici.  

 

Njena naklonjenost do domačih krajev je razvidna iz njenih projektov – med drugim je pripravila predstavo o aleksandrinkah, Simonu Gregorčiču, bratih Rusjan, Nori Gregor in Maksu Fabianiju. Neda Rusjan Bric je bila tudi začetnica kandidature Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 in je – skupaj s svojo ekipo – poglavitni razlog, da se EPK trenutno nahaja v naših krajih. V okviru pričujočega evropskega projekta je štiri leta bila vodja kandidature, dve leti opravljala delo umetniške vodje, trenutno pa zaseda mesto umetniške svetovalke. Skrbi za realizacijo projektov visoke umetniške vrednosti, kot so na primer gledališki projekt Destinyation – Dotik usode s Tomijem Janežičem in Simono Semenič, Točka srečanja z vrhunskim pianistom Alexandrom Gadjievim in Brezmejno telo z MN dance company. Zaupana ji je bila tudi režija otvoritvene slovesnosti evropske prestolnice kulture 2025, ko bomo z letom kulturnih dogodkov začeli v Novi Gorici in Gorici.  

 

Neda Rusjan Bric è regista, attrice, scrittrice, docente di sceneggiatura e parte integrante del team di GO! 2025. Originaria di Nova Gorica (nata nel 1967), si è laureata in arte drammatica e ha conseguito la laurea magistrale in regia presso l’AGRFT di Lubiana. È membro dell’ensemble del Teatro giovanile sloveno, scrive e dirige in teatri sloveni e stranieri, è stata regista e direttrice artistica del Teatro nazionale sloveno di Nova Gorica (SNGNG), ha diretto diverse celebrazioni statali e insegna all’Università di Nova Gorica.

 

L’affetto per i suoi luoghi d’origine è evidente nei suoi progetti: tra gli altri, ha messo in scena uno spettacolo sulle donne alessandrine, Simon Gregorčič, i fratelli Rusjan, Nora Gregor e Maks Fabiani. Neda Rusjan Bric è stata anche la pioniera della candidatura di Nova Gorica, insieme a Gorizia, a Capitale Europea della Cultura 2025 ed è, insieme al suo team, il motivo principale per cui la CEC si trova attualmente da queste parti. È stata per quattro anni responsabile della candidatura per l’attuale progetto europeo, per due anni direttrice artistica e attualmente è consulente artistica. È responsabile della realizzazione di progetti di alto valore artistico, come il progetto teatrale Destinyation – Tocco del destino con Tomi Janežič e Simona Semenič, Punti di incontro con il pianista di fama mondiale Alexander Gadžijev e Corpo senza confini con la Compagnia di danza M&N. Le è stata affidata anche la regia della cerimonia di apertura della Capitale europea della cultura 2025, quando daremo il via a un anno di eventi culturali a Nova Gorica e Gorizia

Other news
Altre notizie