Na dvodnevnem obisku v Novi Gorici in Gorici se mudi svetovalka za pripravo kandidature za Evropsko prestolnico kulture Nadja Grizzo. V novogoriški mestni hiši jo je skupaj s predstavniki ožje skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za EPK 2025 sprejel novogoriški župan dr. Klemen Miklavič. Beseda je tekla o ključnih izzivih obeh mest, ki jih bomo reševali skozi proces priprave kandidature z željo po trajnih in uspešnih rešitvah v skupnem somestju, ki bi ljudem povečala kvaliteto življenja in obenem pripomogla k večjemu sožitju, razumevanju in sodelovanju na različnih področjih delovanja družbe.

Other news
Altre notizie