Premiera prve gledališke predstave Evropske prestolnice kulture v Esch2022 (Luxemburg) je nastala v koprodukciji Theatre Esch Sur Alzette, SNG Nova Gorica ter kolektiva Transquinquennal. Predstava Idiomatic se ukvarja z majhnimi narodi in velikimi jeziki … in obratno.
🤝 Kot poseben gost v slovenskem jeziku nastopa Andrej Zalesjak, član ansambla SNG Nova Gorica, ki pravi:
“Mednarodno in multilingvistično delo prebija zidove gledališke hermetike z vsebino, aktualnostjo, funkcijo in formo ter lokalno perspektivo sveta prestavlja v globalno. Poleg spoznavanja novih krajev in ljudi od ustvarjalca zahteva in hkrati omogoča veliko bolj kompleksnejše reflektiranje sebe, svojih znanj in sposobnosti.”
Čestitke

Andreju in obiščite Esch še v tem letu!

Other news
Altre notizie