Na odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici je v soboto potekala avdicija za plesni ansambel multimedijskega performansa BREZMEJNO TELO / BORDERLESS BODY, pod katerega sta podpisana koreografa in plesalca Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia. Gre za začetek velikega projekta, gotovo enega od paradnih projektov programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

 

Na avdicijo se je prijavilo preko 800 plesalcev z vsega sveta, v Novo Gorico so jih povabili zgolj 50. Z izbranimi plesalci bodo sestavili ansambel, ki bo deloval v okviru predstave Brezmejno telo 2025. Že od 1. aprila bo Nova Gorica tako prvič v zgodovini imela “stalni” plesni ansambel. Vrhunec plesnega dogajanja se bo s predstavo v solkanskem kamnolomu zgodil v letu 2025, do tedaj pa se bo v sklopu projekta izvedlo več manjših predstav, izobraževanj, plesnih filmov in drugih pripravljalnih dogodkov.

 

Brezmejno telo je plesni in multimedijski performans, ki raziskuje meje telesa in umetne inteligence, izveden bo v zanimivem ambientu solkanskega kamnoloma. Osrednja umetnika v projektu bosta Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, plesalca in koreografa skupine MN Dance Company, diplomanta akademije Codarts v Rotterdamu, k sodelovanju bosta povabila tudi druge umetnike in raziskovalce.

 

V procesu dela bodo raziskovali in odkrivali omejitve telesa in ples povezali z umetno inteligenco in robotiko. Dvoletno raziskovanje, ki ga začenjajo prav v soboto, bo umetnike in raziskovalce vodilo k iskanju odgovorov na številna vprašanja o prihodnjem odnosu med biološkim in tehnološkim. Kaj se zgodi, ko je človeška telesa mogoče s tehnologijo “optimizirati”? Kaj v prihodnosti sploh bo “telo” in ali bo um sploh nujno potreboval biološko telo za svoje delovanje? Ali lahko telo z algoritmi premika umetna inteligenca?

 

V projektu sodeluje več partnerjev: Darrel Toulon – produkcijska skupina The Alpha group (Avstrija), SNG Nova Gorica, Mittelfest (Italija), Univerza v Bologni (Italija), Pro-Progressione (Madžarska) in HKD Reka (Hrvaška), v samo nastajanje pa nameravajo vključiti raziskovalce, umetnike in znanstvenike različnih strok, sodelovali bodo z invalidskimi ter drugimi društvi, domovi upokojencev in drugimi ustanovami ter tudi s podjetji, ki razvijajo inovativna orodja za premagovanje ovir pri gibanju.

 

MN Dance Company nastopa na številnih mednarodnih plesnih festivalih, vodi mojstrske tečaje po vsem svetu in izobražuje mlade plesalce, kar pa je najdragocenejše – za nas ustvarjajo fascinantne plesne predstave, v katere vtkejo vse svoje znanje telesa in duha ter inteligence, da jih lahko občudujemo v plesu ter z njimi razmišljamo o vprašanjih nastanka, vzpona, padca in sploh ustroja sveta in človeka v njem.

 

Na njihovo mednarodno prepoznavnost je vsekakor ugodno vplival južnokorejski k-pop band BTS, za katerega je MN Dance Company pripravil koreografijo za njihov art film Black Swan.

 

Sabato scorso, sul palcoscenico del Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica, si sono svolte le audizioni per la compagnia di ballo della performance multimediale BORDERLESS BODY, coreografata dai coreografi e ballerini Nastja Bremec Rynia e Michal Rynia. È l’inizio di un grande progetto, sicuramente uno dei progetti di punta del programma della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.

 

Oltre 800 ballerini provenienti da tutto il mondo hanno mandato la domanda di partecipazione alle audizioni, ma solo 50 sono stati invitati a Nova Gorica. I ballerini selezionati formeranno una compagnia di ballo che farà parte della performance Borderless Body 2025. Dal 1° aprile, Nova Gorica avrà un corpo di ballo “fisso” per la prima volta nella sua storia. L’apice degli eventi di ballo avrà luogo nel 2025 con una performance nella cava di Salcano, fino ad allora però il progetto comprenderà diverse performance minori, corsi, film di danza e altri eventi preparatori.

 

Borderless Body è una performance multimediale di danza che esplora i limiti del corpo e dell’intelligenza artificiale. Si svolgerà nel suggestivo scenario della cava di Salcano. Gli artisti principali del progetto Nastja Bremec Rynia e Michal Rynia, danzatori e coreografi della MN Dance Company diplomati alla Codarts Academy di Rotterdam, collaboreranno anche con altri artisti e ricercatori.

 

Durante il processo di lavoro esploreranno e scopriranno i limiti del corpo e collegheranno la danza con l’intelligenza artificiale e la robotica. La ricerca, della durata di due anni e che inizia proprio sabato, porterà gli artisti e i ricercatori a trovare risposte a una serie di domande sul futuro rapporto tra il biologico e il tecnologico. Cosa succederà quando i corpi umani potranno essere “ottimizzati” dalla tecnologia? Cosa sarà il “corpo” in futuro e la mente avrà necessariamente bisogno di un corpo biologico per funzionare? Il corpo può essere mosso da un’intelligenza artificiale che utilizza algoritmi?

 

Il progetto coinvolge diversi partner: Darrel Toulon – The Alpha group (Austria), SNG Nova Gorica, Mittelfest (Italia), Università di Bologna (Italia), Pro-Progressione (Ungheria) e HKD Rijeka (Croazia), inoltre coinvolgerà ricercatori, artisti e scienziati di varie discipline, nonché associazioni di disabili e non, case di riposo e altre istituzioni, e aziende che sviluppano strumenti innovativi per superare le difficoltà motorie.

 

La MN Dance Company si esibisce in molti festival internazionali di danza, tiene corsi di perfezionamento in tutto il mondo e forma giovani ballerini. Ciò che più apprezziamo però sono gli affascinanti spettacoli che creano per noi, in cui intrecciano tutta la loro conoscenza del corpo, della mente e dell’intelligenza, in modo che possiamo ammirarli nella danza e riflettere con loro sulle questioni dell’origine, dell’ascesa, della caduta e della struttura complessiva del mondo e dell’essere umano in esso.

 

Il loro riconoscimento internazionale è stato sicuramente agevolato dal gruppo k-pop sudcoreano BTS, per il quale la MN Dance Company ha coreografato il film d’arte Black Swan.

Other news
Altre notizie