Vabljeni na mednarodno konferenco, organizirano s strani GO! 2025 v sodelovanju z EZTS in projektnima partnerjema Zveza Mink Tolmin in Društvom Eco Park.

 

Tri Evropske prestolnice kulture (Esch2022 – Luxembourg, Novi Sad2022 – Srbija in Veszprem2023 – Madžarska) bodo delile izkušnje s področja trajnosti v organizaciji dogodkov in festivalov. S projektom “No time to waste” želimo povezati organizacije, odločevalce, festivale in dogodke na čezmejnem teritoriju EPK ter na območju Alpe Adria pri oblikovanju smernic za doseganje prireditev brez odpadkov (Zero waste) in ozaveščanje občinstva za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje.

 

17. november 2022

KULTURNI DOM GORICA (Velika dvorana),

Via Italico Brass 20, Gorica (Italija)

 

PROGRAM:

9.30–10.00 Pozdravni nagovori:

Rodolfo Ziberna, župan občine Gorica, Italija

Klemen Miklavič, župan občine Nova Gorica, Slovenija

Gorazd Božič, GO! 2025 direktor, Slovenija

Tomaž Konrad, EZTS namestnik direktorja, Italija

Sanja Popov Leban, koordinator projekta “NO TIME TO WASTE”

Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor R.Slovenije

Predstavnik Regije FVG, Centralni direktorat za varstvo okolja, energetiko in trajnostni razvoj

 

10.00–10.15 Michel Gravis – “StARTing now! Vizija mednarodnega EPK konzorcija za trajnost”, Pissblumm & EPK Esch2022, Luxembourg

 

10.15–10.30 Nikola Blagojević – “Pristop od spodaj navzgor k razvoju lokalne strategije za trajnost prireditev”, EPK Novi Sad2022, Srbija

 

10.30–10.45 Valérie Klein, “ELO.lu – citizens dared Esch2022” Pissblumm & Esch2022, Luxembourg

 

10.45–11.00 Krisztina Forro – “Trajnost v EPK Veszprem2023”, Madžarska

 

11.00–11.30 Odmor za kavo

 

11.30–12.15 Predstavitev dobrih trajnostnih praks na primerih regionalnih dogodkov in projektov:

Zahra Mani, “Slow light seeking darkness” projekt, Klanghaus, Avstrija

Romina Gerbec, Butik Festival, Tolmin, Slovenija

Andrej Sevšek, Punkrock Holiday, Tolmin, Slovenija

Devid Strussiat, AESON Festival, Italija

 

12.15–13.00 Vprašanja in diskusija

 

13.00–14.00 Odmor za pogostitev in mreženje

 

Konferenca bo pretočno predvajana prek Facebook strani GO! 2025.

 

Lepo vabljeni!

Siete invitati alla conferenza internazionale organizzata da GO! 2025 in collaborazione con GECT e i partner di progetto Zveza Mink Tolmin e l’Associazione Eco park.

 

Le tre Capitali Europee della Cultura (Esch2022 – Lussemburgo, Novi Sad2022 – Serbia e Veszprem2023 – Ungheria) condivideranno esperienze nel campo della sostenibilità nell’organizzazione di eventi e festival. Con il progetto “No time to waste” vogliamo mettere in contatto organizzazioni, decisori pubblici, festival ed eventi sul territorio transfrontaliero della CEC e dell’area Alpe Adria nella creazione di linee guida per realizzare eventi senza sprechi (Zero waste ) e sensibilizzare il pubblico per ridurre l’impatto negativo sull’ambiente.

 

17 novembre 2022

KULTURNI DOM GORIZIA (Sala maggiore)

Via Italico Brass 20, Gorizia (Italia)

 

PROGRAMMA:

9.30–10.00 Discorsi di benvenuto:

Rodolfo Ziberna, Sindaco del Comune di Gorizia, Italia

Klemen Miklavič, Sindaco del Comune di Nova Gorica, Slovenia

Gorazd Božič, GO! 2025 direttore, Slovenia

Tomaž Konrad, GECT vicedirettore, Italia

Sanja Popov Leban, coordinatore del progetto “NO TIME TO WASTE”

Rappresentante del Ministero per l’Ambiente e il Territorio della Repubblica di Slovenia

Rappresentante della Regione FVG, Direzione Centrale per la tutela dell’ambiente, l’energia e lo sviluppo sostenibile

 

10.00–10.15 Michel Gravis – “StARTing now! Visione del Consorzio internazionale CEC per la sostenibilità”, Pissblumm & CEC Esch2022, Lussemburgo

 

10.15–10.30 Nikola Blagojević – “Un approccio dal basso verso l’alto per lo sviluppo di una strategia locale per la sostenibilità degli eventi”, CEC Novi Sad2022, Serbia

 

10.30–10.45 Valérie Klein, “ELO.lu – citizens dared Esch2022” Pissblumm & Esch2022, Lussemburgo

 

10.45–11.00 Krisztina Forro – “Sostenibilità nella CEC Veszprem2023”, Ungheria

 

11.00–11.30 Pausa caffè

 

11.30–12.15 Presentazione di buone pratiche sostenibili su esempi degli eventi e dei progetti regionali:

Zahra Mani, progetto “Slow light seeking darkness”, Klanghaus, Austria

Romina Gerbec, Butik Festival, Tolmin, Slovenia

Andrej Sevšek, Punkrock Holiday, Tolmin, Slovenia

Devid Strussiat, AESON Festival, Italia

 

12.15–13.00 Domande e discussione

 

13.00–14.00 Pausa rinfresco e socializzazione

 

 

La conferenza sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook GO! 2025.

 

Siete cordialmente invitati!

Other news
Altre notizie