Matevž Straus: Iz stvari preteklosti v snov prihodnosti / Matevž Straus: dalle cose del passato verso una risorsa per il futuro

Matevž Straus, direktor idrijskega zavoda ID20, ki organizira festival Betrib, sicer pa sociolog ter magister urbanih študij in strateškega tržnega komuniciranja, ukvarja se z novimi pristopi h kulturni dediščini in je iniciator več nagrajenih projektov s področja razvoja kulturne dediščine. Je tudi vodja Heritage+ programa pri podjetju Arctur.

 

Festival Betrib, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica, se bo v Idriji dogajal 29. in 30. septembra, letošnja naslovna tema »Odsluženi« bo izpostavila problem odsluženih in ponovno uporabljenih stvari. Festival oživlja opuščeno kulturno, zlasti industrijsko dediščino v opuščenih stavbah; v ta namen so aktivirali nekdanjo topilnico živega srebra in vanjo umestili vsebine. Tri nadstropja vsebin, ki si jih ogledujemo z vrha navzdol. Razstava, instalacija, virtualno, predavanje, pogovor, koncert, party.  

 

»Iščemo kombinacijo publik in prepletamo zvrsti; nekdo, ki pride poslušati elektronsko glasbo, denimo, spotoma vidi tudi čipke in industrijske stroje in obratno. Prva izvedba festivala leta 2021 je imela dober odziv, zato nadaljujemo v tej smeri.«  

 

ID20 je bil ustanovljen z namenom preobrazbe dediščine iz stvari preteklosti v snov prihodnosti. »Osebno me zanima, kako na inovativen način lahko gledamo na dediščino. Industrijsko dediščino hkrati povezujemo  z drugimi sferami, kot so umetnost, arhitektura, urbanizem, obrt, prostovoljstvo itd,« pravi Matevž in dodaja, da imajo štiri osišča delovanja: festival Betrib, Praznik idrijskih žlikrofov, program v strojnici jaška Inzagi ter oživljanje rudarske hiše Giser. Zavod deluje v Idriji, kjer se je nekoč nahajal drugi največji rudnik živega srebra na svetu, danes pa je mesto s svojo bogato rudarsko dediščino vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine. Preplet dediščine in inovativnosti je tam ustvaril idealne pogoje za nadaljnji razvoj na kreativnem, pa tudi poslovnem in storitvenem področju.  

 

Matevž Straus, direttore dell’Istituto ID20 di Idrija che organizza il Betrib Festival, è sociologo e dottore magistrale in studi urbani e comunicazione strategica di marketing. Straus si occupa di nuovi approcci al patrimonio culturale ed è ideatore di diversi progetti premiati nel campo dello sviluppo del patrimonio culturale.

 

Il Festival Betrib, che fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia, si svolgerà a Idrija il 29 e 30 settembre e il tema di quest’anno, “Odsluženi” (‘fuori uso’), metterà in evidenza il problema degli oggetti usati, abbandonati e riutilizzati. Il festival rivitalizza il patrimonio culturale, soprattutto industriale, abbandonato in edifici dismessi; a tal fine, è stato attivato l’ex impianto di fusione del mercurio e vi sono stati collocati dei contenuti. Tre piani di contenuti da visitare dall’alto verso il basso. Mostra, installazione, virtuale, conferenza, talk, concerto, festa.

 

“Cerchiamo una combinazione di pubblico e mescoliamo i generi; chi viene ad ascoltare musica elettronica, ad esempio, vedrà anche merletti e macchinari industriali, e viceversa. La prima edizione del festival nel 2021 ha avuto un buon riscontro, quindi stiamo continuando in questa direzione”.

 

ID20 è stato creato per trasformare il patrimonio da una cosa del passato a una risorsa del futuro. “Personalmente, sono interessato a come guardare al patrimonio in modo innovativo. Stiamo collegando il patrimonio industriale con altre sfere come l’arte, l’architettura, l’urbanistica, l’artigianato, il volontariato, ecc.”, spiega Matevž, aggiungendo di avere quattro assi d’azione: il Betrib Festival, il Festival degli Žlikrofi di Idrija, un programma nelle macchine nel pozzo Inzagi e la rivitalizzazione della casa mineraria di Giser. L’Istituto opera a Idrija, che un tempo ospitava la seconda miniera di mercurio più grande del mondo e che oggi è un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO con il suo ricco patrimonio minerario. La combinazione di patrimonio e innovazione ha creato le condizioni ideali per un ulteriore sviluppo nei settori creativo, commerciale e dei servizi.

Other news
Altre notizie