Majda Bratina: Kolektivni spomin se spreminja / Majda Bratina: La memoria collettiva sta mutando

Filozofinja z diplomo Univerze v Padovi. Učiteljica italijanskega jezika na slovenskih srednjih šolah. Hčerka senatorja, sociologa in filmskega kritika Darka Bratine. Predsednica goriškega Kinoateljeja. Članica odbora Kulturhaus Görz, članica Vsedržavnega združenja partizanov Italije, članica Združenja proti nasilju nad ženskami. 

 

Pred dnevi je v Gorici predstavljala projekt Festival delle lingue / Festival jezikov, v okviru katerega so se italijanski učenci šole G.I. Ascoli učili slovenskega jezika, učenci osnovne šole Solkan pa italijanskega. Pa ne le to, učencem so predstavili tudi nemški, furlanski in hebrejski jezik, ki so nekoč skupaj s slovenskim in italijanskim oblikovali jezikovno pokrajino Goriške. Bratinova si tudi sicer prizadeva, da bi se prebivalci obeh Goric naučili jezika soseda. »Cilj je, da vsak govori v svojem jeziku in razume drugega,« pravi in doda, da je potrebno začeti v šolah. Predlaga, da bi se Italijani v vseh goriških šolah učili tudi slovenski jezik in obratno. Tudi sicer vidi v sedanjem času, ko se mesti z evropsko prestolnico kulture intenzivno povezujeta, novo priložnost za novo paradigmo v odnosih. Računa na bodočnost, ko se bosta mesti združili v sodelovanju. Opaža, da se kolektivni spomin, ki je bil še pred desetletji poln strahu in negotovosti, spreminja. In da psihične pregrade padajo.  

 

Filosofa laureata all’Università di Padova. Insegnante di italiano nelle scuole secondarie slovene. Figlia del senatore, sociologo e critico cinematografico Darko Bratina. Presidente del Kinoatelje di Gorizia. Membro del consiglio di amministrazione del Kulturhaus Görz, membro dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, iscritta all’Associazione contro la violenza sulle donne.

 

Pochi giorni fa ha presentato a Gorizia il progetto Festival delle lingue/Festival jezikov, nell’ambito del quale gli alunni della scuola italiana G.I. Ascoli hanno studiato lo sloveno mentre gli alunni della scuola elementare slovena di Solkan l’italiano. Ma non solo: agli alunni sono stati presentati anche il tedesco, il friulano e l’ebraico, che un tempo costituivano il panorama linguistico di Gorizia insieme allo sloveno e all’italiano. Majda Bratina si prodiga anche per far sì che gli abitanti delle due Gorizie imparino la lingua del vicino. “L’obiettivo è che ognuno parli nella propria lingua e capisca l’altro”, dice, aggiungendo che bisogna iniziare dalle scuole. Consiglia che in tutte le scuole del Goriziano gli italiani imparino anche lo sloveno e viceversa. Inoltre, in questo momento in cui le due città sono fortemente legate alla Capitale europea della cultura vede l’opportunità di un nuovo paradigma nelle relazioni. Si aspetta un futuro in cui le due città uniranno le forze nella cooperazione. Osserva che la memoria collettiva, che solo pochi decenni fa era piena di paura e incertezza, si sta trasformando. E che le barriere psicologiche stanno scomparendo.

Other news
Altre notizie