Ponovno razpisujemo natečaj za #VizualnoPodobo naše edinstvene evropske prestolnice kulture, ki bo ogledalo v svet. Želimo si simbolike našega čezmejnega teritorija, elemente, ki so prebivalcem obeh Goric pri srcu in s katerimi se bodo lahko poistovetili tudi tisti, ki bodo raziskovali našo regijo pred in med letom 2025. Poleg logotipa in piktograma iščemo vizualno podobo slogana #GoBorderless, ki pooseblja naše čezmejno življenje in brezmejno mentaliteto.
Pogoji in prijava: https://bit.ly/3IHBqPc
💰 Nagrada je povišana na 10.000 EUR, razpis ostaja anonimne narave. Hvaležni bomo deljenja objave, predvsem za doseganje tistih, za katere smatrate da bi lahko ustvarili najboljšo podobo GO! 2025. Za vse dodatne informacije in pojasnila nam lahko pišete na ⏩ info@euro-go.eu ali preberite naloženi FAQ dokument v katerem odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o razpisu in prijavi nanj.
Še vedno iščemo izvirnost in prepoznavnost, naj nam tokrat uspe! 🍀💪
ekipa GO! 2025
Il bando per l’#ImmagineVisiva della nostra eccezionale Capitale Europea della Cultura che rifletterà il nostro modo di vedere il mondo è indetto un’altra volta. Vogliamo la simbologia del nostro territorio transfrontaliero, elementi cari ai goriziani da entrambe le parti del confine e con i quali potrà identificarsi chi esplorerà la nostra regione prima e nel corso del 2025. Oltre al logo e al pittogramma, stiamo cercando l’immagine visiva dello slogan #GoBorderless che incarna la nostra vita transfrontaliera e la nostra mentalità senza confini.
Condizioni e iscrizione: https://bit.ly/3rU4aOH
💰 Il premio è stato aumentato a 10.000 euro e il bando rimane anonimo. Saremo grati per ogni condivisione del post, soprattutto per raggiungere chi potrebbe creare l’immagine perfetta di GO!2025. Per ulteriori informazioni e chiarimenti puoi scriverci a ⏩ info@euro-go.eu o vedi if FAQ file dove sono pubblicate le risposte alle domande piu’ frequenti.
Siamo ancora in cerca di originalità e visibilità, speriamo di riuscirci questa volta! 🍀💪
Team GO! 2025
FAQ
Other news
Altre notizie