konSekvence ≡ Xcenter: dr. Špela Petrič / konSekvence ≡ Xcenter: dr. Špela Petrič

V ljubljanski Cukrarni so v začetku marca odprli razstavo z naslovom konSekvence ≡ fragmenti možnega ekosistema, ki prinaša vpogled v večletno delovanje KonSa ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost. V sklopu razstave, ki bo v Ljubljani na ogled do 2. aprila, se je po Sloveniji zvrstilo več umetniških predstavitev – ena se je zgodila tudi v Novi Gorici, in sicer v Xcentru. Umetnica in raziskovalka dr. Špela Petrič je tam predstavila svojo instalacijo z naslovom Inštitut za neopazne jezike: Branje ustnic, ki si prizadeva vzpostaviti komunikacijo med človekom in rastlino. Dr. Petrič v svoji umetniški praksi združuje naravoslovje, biomedijske prakse in performans ter kritično preučuje omejitve antropocentrizma – rezultat njenega raziskovanja si lahko do 30. aprila ogledate v pritličju Xcentra. 

 

Projekt konSekvence poteka pod vodstvom Jurija Krpana, predstavnik konS≡Platforme in programski vodja Zavoda Kersnikova, ki bo prispeval tudi k naši prestolnici kulture. Vodil bo namreč Akademijo za prihodnost hrane, projekt za razvoj regije v mednarodno gastronomsko destinacijo, ki se pričenja že z letošnjim letom. 

 

All’inizio di marzo, presso la Cukrarna di Lubiana, è stata inaugurata la mostra konSekvence ≡ Frammenti di un ecosistema possibile, che offre una panoramica delle attività pluriennali di KonS ≡ Piattaforma per la ricerca artistica contemporanea. La mostra, che rimarrà a Lubiana fino al 2 aprile, è stata accompagnata da diverse presentazioni artistiche in tutta la Slovenia, una delle quali si è svolta a Nova Gorica, presso l’Xcenter. Lì, l’artista e ricercatrice Špela Petrič, PhD, ha presentato la sua installazione intitolata Istituto per le lingue invisibili: Lettura delle labbra, che mira a stabilire una comunicazione tra l’uomo e le piante. La pratica artistica di Špela Petrič combina scienze naturali, pratiche biomediatiche e performance, esaminando criticamente i limiti dell’antropocentrismo. Il risultato della sua ricerca è visibile al piano terra dell’Xcenter fino al 30 aprile.

 

Il progetto konSekvence è guidato da Jurij Krpan, rappresentante della konS≡Piattaforma e program manager dell’istituto Kersnikova, che collaborerà anche alla nostra Capitale della cultura. Krpan, infatti, guiderà l’Accademia per il futuro del cibo, un progetto per sviluppare il territorio come destinazione gastronomica internazionale, a partire già da quest’anno.

Other news
Altre notizie