Kino-Pravda Dzige Vertova bo češnja na torti / Il Kino-Pravda di Dziga Vertov sarà la ciliegina sulla torta

VZHOD–ZAHOD Meja skozi film in zgodovino je projekt goriškega Kinoateljeja, ki skozi program evropske prestolnice kulture 2025 raziskuje čezmejnost prek gibljivih podob. Lani so ga prvič pripravili v Trstu, letos (9. in 10. maja) bo v goriškem kinu Kinemax in v Slovenski kinoteki. Tokrat usmerjajo pogled v filmske obzornike in arhivski material pri podajanju in učenju zgodovine.

 

»Vzdolž slovensko-italijanske meje ne trčimo le ob ločnice, prav nasprotno. Skozi zgodovino se je prav tam vzpostavilo povezovalno dogajališče, ki je naneslo tudi svojevrstno avdiovizualno dediščino,« so zapisali v Kinoateljeju, ki v programu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica nastopa tudi kot Kino središče v Cinecittà – Mestu filma. V Kino središčih bodo v naslednjih letih razvijali in promovirali čezmejni avdiovizualni sektor, ki temelji na povezovanju različnih filmskih in kulturnih institucij in produkcij v regiji.

 

Projekt VZHOD–ZAHOD bo v torek v Kinemaxu v Gorici gostil ugledne goste, ki se bodo v svojih predavanjih dotikali raznolikih tematik – od filma kot orodja za učenje zgodovine do uporabe obzornikov v propagandi in novinarstvu. Med gosti iz italijanskih inštitucij bodo med drugim Patrizia Cacciani iz zgodovinskega arhiva Inštituta Luce – Cinecittà, Anna Di Gianantonio z Deželnega inštituta za zgodovino odporništva in sodobnosti FJK, Dunja Jelenković z Univerze Ca’ Foscari, Paolo Caneppele in Simone Venturini z Univerze v Vidmu ter Paolo Cherchi Usai iz Kinoteke Furlanije – Julijske krajine. Slovensko stran bodo zastopali zgodovinar Borut Klabjan z ZRS Koper, kurator Avstrijskega filmskega muzeja Jurij Meden in predavatelj na AGRFT Andrej Šprah.

 

Posebno doživetje ponujajo v torek zvečer, ko bosta filozof in glasbenik Boštjan Narat in klarinetist in saksofonist Didier Ortolan spremljala serijo obzornikov Dzige Vertova, ki so izhajali med letoma 1922 in 1925. Vertov je s serijo obzornikov Kino-Pravda želel ustvariti nekakšen časopis za zaslone, prav tako s serijo obzornikov Kinonedelja, ki so bili na sporedu leta 1918 in 1919. Avstrijski filmski muzej je 22 ohranjenih številk digitaliziral in podnaslovil v nemščini in angleščini, na voljo pa so tudi na spletu.

 

Več informacij najdete o programu najdete na povezavi.

 

ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia è un progetto del Kinoatelje di Gorizia che esplora i confini attraverso le immagini in movimento. L’anno scorso si è tenuto per la prima volta a Trieste, quest’anno (9-10 maggio) si terrà al Kinemax di Gorizia e alla Slovenska kinoteka di Lubiana. Questa volta si guarda agli orizzonti cinematografici e ai materiali d’archivio nella presentazione e nell’insegnamento della storia.

 

“Lungo il confine italo-sloveno non ci si scontra solo con linee di demarcazione, al contrario. Nel corso della storia, qui si è stabilito un punto di collegamento che ha prodotto anche un patrimonio audiovisivo unico”, hanno scritto dal Kinoatelje, che partecipa al programma di Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia come hub del cinema di Cinecittà – Mesto filma. Nei prossimi anni, l’hub del cinema svilupperà e promuoverà il settore audiovisivo transfrontaliero che si basa sulla messa in rete delle varie istituzioni e produzioni cinematografiche e culturali della regione.

 

Martedì, il progetto Oriente—Occidente ospiterà al Kinemax di Gorizia ospiti illustri, i cui discorsi tratteranno argomenti che vanno dal cinema come strumento di apprendimento della storia all’uso dei cinegiornali nella propaganda e nel giornalismo. Tra gli ospiti italiani ci saranno Patrizia Cacciani dell’Archivio Storico Istituto Luce-Cinecittà, Anna Di Gianantonio dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel FVG, Dunja Jelenković dell’Università Ca’ Foscari, Paolo Caneppele e Simone Venturini dell’Università di Udine e Paolo Cherchi Usai della Cineteca del Friuli Venezia Giulia. La parte slovena sarà rappresentata dallo storico Borut Klabjan del CRS di Capodistria, dal curatore del Museo austriaco del Cinema Jurij Meden e dal docente all’AGRFT Andrej Šprah.

 

Martedì sera sarà offerta un’esperienza speciale, quando il filosofo e musicista Boštjan Narat e il clarinettista e sassofonista Didier Ortolan accompagneranno la serie di cinegiornali di Dziga Vertov, pubblicati tra il 1922 e il 1925. Con la serie di cinegiornali Kino-Pravda Vertov voleva creare una specie di giornale per lo schermo, proprio come aveva fatto con la serie Kinonedelja, andata in onda nel 1918 e nel 1919. I 22 numeri conservati sono stati digitalizzati e sottotitolati in tedesco e in inglese dal Museo austriaco del Cinema e sono disponibili anche online.

 

Ulteriori informazioni sul programma sono disponibili sul sito.

Other news
Altre notizie