Iz družbenega v intimni konflikt / Dal conflitto sociale a quello intimo

Foto: Primorski dnevnik (Paolo Giovannini)

Danes ob 19. uri bodo v Kulturnem domu v Desklah predpremierno prikazali celovečerni igrani film Mož brez krivde / L’uomo senza colpa (2022) zamejskega režiserja Ivana Gergoleta ter kratki film Beli oblak (2020) novogoriške avtorice Anje Medved. Slovenska predpremiera filma o tragediji tržiške ladjedelnice bo namerno predvajana v Desklah kot poklon ljudem iz srednjega Posočja, ki z delavci iz Tržiča in drugih obratov delijo travmatične izkušnje, povezane z azbestom. Gergoletov film, nastal v produkcijskih hišah Staragara in Transmedia, v mednarodnem prostoru že pobira nagrade, posnet je v obmejnem območju Slovenije in Italije, eno glavnih vlog pa je odigral Branko Završan. Oba filma in režiserja v Deskle prihajata na povabilo društva EKO Anhovo in dolina Soče ter civilne iniciative Danes!.

 

»Rodil sem se in odraščal na območju severovzhodne Italije, tik ob meji s Slovenijo, kjer azbest povzroča strahotno katastrofo,« pravi režiser Gergolet in dodaja, da je v filmu »ta družbeni konflikt prenesel v družinski, osebni in intimni konflikt, kjer v skupnosti, ki je bila zastrupljena od znotraj, pomanjkanje pravice protagonista požene v raziskovanje konflikta med krivdo in nekaznovanostjo. Kaj se zgodi v okolju, kjer pravosodje ne more izreči sodbe ali ugotoviti resnice, kaj se zgodi, če se žrtev in krivec srečata iz oči v oči v istem prostoru?« 

 

Kratki dokumentarni film Beli Oblak (2020) Anje Medved, nastal v produkciji KINOkašče, prav tako govori o azbestu, o tej nevidni katastrofi, ki se je dolga leta odvijala ob eni najlepših evropskih rek. Preko osebnih zgodb govori o cementarni, ki je zaposlovala večino ljudi in prispevala k modernizaciji življenja v dolini in je v proizvodnem procesu uporabljala azbest. Čeprav od leta 1996 to smrtonosno vlakno ni več dovoljeno, postajajo posledice njegove pretekle uporabe vedno bolj vidne, ljudi pa zelo skrbi zlasti sedanja (so)sežigalnica v Anhovem in prav na to želijo opozoriti s celotno manifestacijo.   

 

Oggi alle 19.00 il centro culturale di Deskle (Kanal ob Soči) ospiterà la proiezione in anteprima del lungometraggio L’uomo senza colpa (2022) del regista italiano di origini slovene Ivan Gergolet e del cortometraggio Beli oblak (‘Nuvola bianca’, 2020) della regista di Nova Gorica Anja Medved. L’anteprima slovena del film sulla tragedia del cantiere navale di Monfalcone sarà proiettata a Deskle come omaggio alla popolazione della regione del Posočje centrale che condivide le esperienze traumatiche dell’amianto con gli operai di Monfalcone e di altri stabilimenti. Il film di Gergolet, prodotto da Staragara – Transmedia, sta già vincendo premi a livello internazionale. È stato girato nella zona di confine tra Slovenia e Italia ed è interpretato da Branko Završan. Entrambi i film e i registi saranno presenti a Deskle su invito dell’Associazione EKO Anhovo in dolina Soče e dell’iniziativa dei cittadini Danes!.

 

“Sono nato e cresciuto in una zona dell’Italia nord-orientale, proprio al confine con la Slovenia, dove l’amianto sta causando una terribile catastrofe”, racconta il regista Gergolet, aggiungendo che nel film “ha tradotto questo conflitto sociale in un conflitto familiare, personale e intimo, dove, in una comunità che è stata avvelenata dall’interno, la mancanza di giustizia spinge il protagonista a esplorare il conflitto tra colpa e impunità. Cosa succede in un ambiente in cui la giustizia non è in grado di emettere un verdetto o di stabilire la verità, cosa succede quando la vittima e il colpevole si trovano faccia a faccia nella stessa stanza?”.

 

Anche il breve documentario Beli oblak (2020) di Anja Medved, prodotto da Kinokašča, parla di amianto, di questa catastrofe invisibile che per anni ha avuto luogo lungo uno dei fiumi più belli d’Europa. Attraverso storie personali, racconta la storia di una fabbrica di cemento che impiegava la maggior parte della popolazione e contribuiva alla modernizzazione della vita nella valle utilizzando l’amianto nel suo processo produttivo. Sebbene questa fibra mortale sia stata bandita dal 1996 le conseguenze del suo uso passato stanno diventando sempre più visibili e la gente è particolarmente preoccupata per l’attuale impianto di (co)incenerimento di Anhovo, su cui si vuole attirare l’attenzione con questo evento.

Other news
Altre notizie