Dvorana Kulturnega doma v Gorici je bila včeraj premajhna za vse, ki so prišli na info dan Sklada za male projekte (Small Project Fund – SPF), da bi na lastna ušesa slišali, kako se bo razdelilo skoraj 8 milijonov eurov. Sklad, s katerim upravlja EZTS GO, je financiran iz programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, namenjen pa je manjšim projektom, in sicer pod pogojem, da so tesno povezani s projektom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture 2025.

 

»SPF vidimo kot okrepitev uradnega programa in kot pomemben proces, ki bo pripeljal do evropske prestolnice kulture ter tudi kot tržno priložnost za marsikaterega od vas,« je uvodoma dejal programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko.

 

Denar bo razdeljen na treh razpisih, prvega, v višini 3 milijonov, bodo odprli predvidoma v drugi polovici februarja, odprt pa bo dva meseca. Maksimalno trajanje projektov bo 24 mesecev, kar pomeni, da je potrebno delovati hitro in konkretno, je bilo rečeno. Projekti bodo financirani stoodstotno, prosilci so lahko javne ustanove, lokalne skupnosti, zasebna podjetja, turistične organizacije, društva, nevladne organizacije. Vodilni partner mora imeti sedež na območju programa Interreg Italija-Slovenija (Furlanija Julijanska krajina in Benetke, v Sloveniji pet statističnih regij: Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska), vsebina je zaželeno čezmejna, na teritoriju naj bi pustila dolgoročen odtis.

 

Informativni dan Sklada za male projekte bodo izvedli še v Benetkah (7. februarja) in v Štanjelu (14. februarja).

 

La sala del Kulturni dom di Gorizia si è dimostrata troppo piccola per ospitare tutti coloro che ieri sono venuti all’info day sul Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund – SPF) per sentire di persona come verranno distribuiti i quasi 8 milioni di euro. Il fondo, gestito dal GECT GO, è finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 ed è destinato a piccoli progetti, purché strettamente legati al progetto GO! 2025 Capitale europea della cultura 2025.

 

Consideriamo l’SPF come un rafforzamento del programma ufficiale e come un importante processo di avvicinamento alla Capitale europea della cultura, oltre che come un’opportunità di marketing per molti di voi“, ha dichiarato Stojan Pelko, responsabile del programma di GO! 2025.

 

Il denaro sarà distribuito attraverso tre bandi; il primo, del valore di 3 milioni di euro, dovrebbe essere pubblicato nella seconda metà di febbraio e resterà attivo per due mesi. La durata massima dei progetti sarà di 24 mesi, il che significa che è necessario agire rapidamente e concretamente. I progetti saranno finanziati al 100% e i candidati possono essere istituzioni pubbliche, autorità locali, aziende private, organizzazioni turistiche, associazioni, ONG e altri. Il capofila deve avere sede nell’area del programma Interreg Italia-Slovenia (Friuli Venezia Giulia e Venezia, in Slovenia cinque regioni statistiche: Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska), il contenuto deve essere preferibilmente transfrontaliero e deve lasciare un’impronta a lungo termine sul territorio.

 

La giornata informativa sul Fondo per piccoli progetti si terrà anche a Venezia (7 febbraio) e a Štanjel (14 febbraio).

Other news
Altre notizie