S 1. februarjem* EZTS GO / GECT GO začenja s predstavitvijo priložnosti, ki jih ponuja Small Projects Fund celotnemu območju programa Interreg Italia-Slovenija: sklad v višini 8 milijonov evrov, ki bo od letos do leta 2026 financiral male projekte Interreg.

 

Kaj to pomeni? Z namenom vzpostavljanja novih sodelovanj in razvojem iniciativ na turističnem in kulturnem področju čezmejnega teritorija je program Interreg Italia-Slovenija imenoval EZTS GO / GECT GO kot organ izvajanja in upravljalca sklada za male projekte v podporo Evropski prestolnici kulture 2025. EZTS GO / GECT GO bo upravljal omenjena evropska sredstva in jih porazdelil po celotnem območju programa, kot je definiran s strani Programa Interreg Italia-Slovenija.

 

Kako? Z uporabo poenostavljenih razpisov, ki bodo objavljeni vsako leto, od leta 2023 do leta 2026, do porabe sredstev. Od drugih Interreg razpisov se ta razlikuje v tem, da bodo prijavljeni projekti lahko tudi manjšega obsega (od 30.000 evrov) do največ 200.000 evrov. Pred objavo samega razpisa bodo vse informacije o razpisih, kriterijih izbora in tipih projektov predstavljene na treh informativnih dnevih.

 

Informativni dnevi se bodo pričeli v deželi Furlanija – Julijska krajina. V sredo, 1. februarja, bo v Gorici potekal dvojezični dogodek (slovenščina/italijanščina) v Kulturnem domu ob 16.30. Drugo srečanje bo potekalo v torek, 7. februarja, na Sede Regionale “Palazzo della Regione” –Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 v Benetkah ob 10.30. Zaključni dogodek se bo odvil v Sloveniji v torek, 14. februarja, ob 10.00 v Viteški dvorani na Gradu Štanjel v Občini Komen, kjer bo srečanje posvečeno potencialnim partnerjem, ki imajo sedež v Notranjsko-primorski, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Obalno-kraški in Goriški regiji.

 

»Sklad malih projektov predstavlja zelo pomembno orodje za naše območje v fazi približevanja Evropske prestolnice kulture 2025. Omogočil bo neposredno financiranje projektov podjetji, združenj in drugih struktur s čezmejnega teritorija, ki želijo sodelovati in biti aktivni del priprav na leto 2025 z iniciativami, ki morajo zagotavljati trajnost tudi po tem letu,« pravi Romina Kocina, direktorica EZTS GO / GECT GO. »Uporaba Small Projects Fund je eden izmed stebrov, ki jih ob boku z GO! 2025 vzpostavljamo za širitev Nove Gorice/Gorice in sodelovanje z obmejnimi območji

 

 

Za sodelovanje na informativnih dnevih je priporočljiva prijava na spletni strani https://euro-go.eu/sl/

 

Dodatne informacije:

EZTS GO / GECT GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje)

Korzo Italija 55 – Gorica (Italija)

Tel.: 0039 0481 535446 / Email: info@euro-go.eu

 

 

* Prvi termin je poln

 

A partire dal 1° febbraio* il GECT GO/EZTS GO presenterà all’intero territorio incluso nel Programma Interreg Italia-Slovenia le opportunità offerte dallo Small Projects Fund: una dotazione da 8 milioni di euro che finanzierà – da quest’anno fino al 2026 – progetti Interreg di piccola scala.

 

Cosa significa? Nell’ottica di supportare i territori transfrontalieri nella creazione di nuove collaborazioni e lo sviluppo di nuove iniziative di carattere turistico e culturale in vista della Capitale Europea della Cultura 2025, il GECT GO/EZTS GO è stato individuato dal Programma Interreg Italia-Slovenia come l’ente attuatore e gestore del fondo per piccoli progetti a supporto della Capitale Europea 2025. Il GECT GO/EZTS GO gestirà quindi questo contributo europeo e ridistribuirà nell’intera area programma così come definita dal Programma Interreg Italia – Slovenia. Come? Attraverso dei bandi semplificati che verranno pubblicati annualmente a partire dal 2023e fino al 2026, comunque fino ad esaurimenti fondi. A differenza dei consueti bandi Interreg, i progetti candidati potranno essere anche piccoli (a partire da 30 mila euro) fino ad un massimo di 200 mila euro.

 

Tutti i dettagli delle call, i criteri di aggiudicazione e le tipologie di progetti ammessi verranno illustrati nel corso di tre Infoday che precedono la pubblicazione dei bandi veri e propri. Si inizia in Friuli-Venezia Giulia: mercoledì 1 febbraio appuntamento bilingue a Gorizia (italiano/sloveno), al Kulturni Dom alle ore 16:30. La settimana seguente sarà la volta del Veneto, ricordiamo infatti che la provincia di Venezia rientra fra le aree italiane coinvolte nell’Interreg Italia-Slovenia. L’incontro si svolgerà nel capoluogo martedì 7 febbraio presso la Sede Regionale “Palazzo della Regione” – sita in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, ore 10:30. L’evento di chiusura sarà infine in Slovenia: martedì 14 febbraio alle ore 10:00 presso la Viteška dvorana del Castello di Štanjel, nel comune di Komen: incontro indirizzato alle realtà che hanno sede nelle regioni slovene di Notranjsko-primorska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška.

 

Il fondo per piccoli progetti rappresenta uno strumento molto importante per il nostro territorio nella fase di avvicinamento alla Capitale Europea della Cultura 2025. Permetterà di sostenere direttamente progetti di aziende, associazioni ed enti del territorio transfrontaliero che vogliono collaborare ed essere parte attiva in vista di questo importante appuntamento nel 2025 con iniziative che devono restare anche nel tempo a seguire. – dice Romina Kocina, direttrice del GECT GO/EZTS GO – L’utilizzo ottimale dello Small Project Fund è uno dei pilastri del nostro impegno al fianco dello Zavod GO!2025 per far crescere Gorizia/Nova Gorica e le collaborazioni con le aree limitrofe.”

 

Per partecipare alle giornate informative, si consiglia di registrarsi online sul sito https://euro-go.eu/sl/.

Ulteriori informazioni:
EZTS GO / GECT GO (Gruppo europeo di cooperazione territoriale)
Korzo Italia 55 – Gorizia (Italia)
Tel.: 0039 0481 535446 / Email: info@euro-go.eu

 

 

* Il primo termine è pieno

 

Other news
Altre notizie