Spoznaj naše čezmejne vsebine in programski stebre // Conosci nostri contenuti transfrontalieri e i pilastri del programma
💬 GO! Exhibit
🇸🇮 Našo zmagovalno zgodbo krojimo že od leta 2016, vrhunec pa prihaja leta 2025. Čezmejne #vsebine in #programski stebri, ki smo jih že in jih še bomo razvijali, so sedaj javnosti predstavljene na ploščadi med Goriška knjižnica Franceta Bevka in SNG Nova Gorica v Novi Gorici.
Besedila so podkrepljena s QR kodami, ki te bodo popeljale na ogled kratkih video vsebin, zmagovalne prijavne knjige v treh jezikih & do vseh naših komunikacijskih kanalov.
Razstava bo na ogled do konca septembra in bo v kratkem postavljena tudi v Gorici. Uživajte v predstavljenih programih in zgodbah, ki bogatijo našo čezmejno realnost!
– ekipa GO! 2025
🇮🇹 Stiamo lavorando sulla nostra storia vincente già dal 2016, ma l’apice arriverà nel 2025. I #contenuti transfrontalieri e i #pilastri del programma che abbiamo già sviluppato e continueremo a sviluppare sono ora presentati al pubblico sul piazzale tra la biblioteca e il teatro di Nova Gorica.
I testi sono accompagnati da codici QR che ti inviteranno a guardare brevi contenuti video, il fantastico bid book in tre lingue e ti collegheranno a tutti i nostri canali di comunicazione.
La mostra sarà visitabile fino a fine settembre e sarà presto allestita anche a Gorizia. Goditi i programmi presentati e le storie che arricchiscono la nostra realtà transfrontaliera!
– team GO! 2025
Other news
Altre notizie