Premiera novega videoposnetka ambasadorke ter pogovor s predstavniki Mednarodnega arhitekturnega tekmovanja · La prima vista di video del nuovo ambassador e la conversazione con rappresentanti del concorso internazionale di architettura

V preteklem mesecu smo ustvarili nekaj novih videoposnetkov, zato je bil že skrajni čas za nov GO! Live dogodek. In kaj bi lahko bila boljša priložnost za predvajanje novih posnetkov našega obmejnega območja, kot prihod mednarodne žirije?

Nell’ultimo mese abbiamo realizzato alcuni nuovi video e abbiamo colto l’occasione per organizzare il nuovo evento GO! Live. E quale occasione migliore per proiettare nuovi video regionali della nostra area transfrontaliera se non la visita della giuria internazionale?

Tokrat je predvajanje potekalo v Kinemaxu – filmskem kompleksu v Gorici. Dokumentarec GO! 2025 – Življenje ob meji prikazuje posledice, ki jih je imelo zaprtje meje na (ločene) družine in prijatelje. Poleg predvajanja ostalih videoposnetkov, je bil večer kronan s premiernim prikazom videa, ki ga je posnela naša nova ambasadorka – Ana Bucik, alpska smučarka in olimpijka v letu 2018.

Questa volta la proiezione dei video è avvenuta al Kinemax a Gorizia. Il documentario GO! 2025 Vita al confine ha rappresentato i tempi dell’effetto delle frontiere chiuse sulle famiglie e sugli amici. Accanto ad altri video regionali la serata è stata coronata dalla premiere del video di nostra nuova ambasciatrice, Ana Bucik; sciatrice alpina e olimpionica 2018.

Za nekatere je bil najpomembnejši trenutek večera kratek pogovor predstavnikov mednarodne arhitekturne žirije o prihajajočem Mednarodnem arhitekturnem natečaju. Predsednik žirije, Roger Riewe, je izpostavil pomembnost evropskih vrednot v času zapiranja mej in negotovosti. Tomaž Kancler, predstavnik Mednarodne zveze arhitektov (UIE), je govoril o pomembnosti Mednarodnega tekmovanja za arhitekturno vrednost območja. Nazadnje je predstavnik strokovne skupine, Luciano Lazzari, izrazil zadovoljstvo, da se je tekmovanje uresničilo, in izpostavil pomen le-tega za okolje tako z urbanističenga kot s civilnega stališča.

Per alcuni invece, il momento più importante della serata è stato sicuramente il breve discorso sul Concorso Internazionale di Architettura dei rappresentanti della giuria internazionale di architettura. Roger Riewe, il presidente della giura, ha sottolineato l’importanza dei valori europei nel periodo in cui le frontiere in Europa si stavano chiudendo. Tomaž Kancler, rappresentate della Unione internazionale degli architetti (UIA), ha parlato dell’importanza del concorso internazionale sul valore architettonico dell’area. Per ultimo, ma non meno importante, Luciano Lazzari, rappresentante del team di esperti, ha espresso il desiderio che questa competizione si concretizzi e ha sottolineato la sua importanza per l’ambiente locale dal punto di vista uranico e anche civile.

Mi pa se z njihovim mnenjem ne bi mogli bolj strinjati – to so namreč vrednote, za katere si želimo, da bi tlakovale našo prihodnost.

Non potremmo essere più d’accordo – questo sono i valori, per i quali vorremmo riaffiancare i nostri confini.

Other news
Altre notizie