Sporazum o sodelovanju za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, ki sta ga v soboto zvečer na Trgu Evrope podpisala župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in župan Občine Gorice Rodolfo Ziberna, ni samo sporazum, s katerim sta se mesti obvezali, da si bosta skupaj prizadevali za uspešno kandidaturo in v ta namen tudi prispevali vsebine in sredstva. Sporazum pričuje predvsem o pripravljenosti, da mesti oblikujeta čezmejno strategijo za skupno načrtovanje aktivnosti na področju kulture do leta 2030. Mesti sta tako izrazili voljo, da na skupnem območju spodbudita sodelovanje na več področjih in tako prispevata k prenovi Evrope. »Mesti se obvezujeta k promociji kulture dialoga ter h kritičnemu in neodvisnemu razmišljanju,” piše v sporazumu, »ker naslov Evropske prestolnice kulture dojemata kot priložnost za iskreno, poglobljeno in obširno sodelovanje ob upoštevanju potencialov in tveganj na čezmejnem območju. Skupna kandidatura ni omejena na leto 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica v soju evropskih žarometov, ampak tudi na vsa naslednja leta.«

Župana sta sporazum podpisala na Trgu Evrope/Piazza Transalpina ob dogodku GO! Borderless, otvoritveni prireditvi v okviru projekta GO! 2025, ki sta ga mesti organizirali ob podpori Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Župana sta poudarila, da podpis sporazuma ni končni dosežek, temveč šele začetek programa skupne rasti in razvoja. V tem kontekstu sta izpostavila tudi pripravljenost in željo, da se najdejo skupne rešitve tudi na področju urbanističnega načrtovanja, katerega namen je vzpostaviti prvo čezmejno somestje v Evropi.

Podpisu sporazuma je sledil koncert, na katerem so skupaj nastopili Goriški pihalni orkester, Orchestra Civica di Fiati “Città di Gorizia” in Banda Città di Cormons s solisti Eroika Aromatika in Diano Mian.

Ob tej priložnosti je bila v stavbi novogoriške železniške postaje tudi svečano odprta pisarna Kandidature za EPK 2025, ki bo skrbela za vse dejavnosti, usmerjene v kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. Za širšo javnost bo odprta vsak torek med 17. in 19. uro, ko bo delovna ekipa EPK na voljo za vsa vprašanja glede poteka kandidature in kulturnih sodelovanj obeh Goric.

IZJAVI

Župan Nove Gorice, dr. Klemen Miklavič: »Z goriškim županom Rodolfom Ziberno sva enotna: somestje Goric bova s skupnimi močmi naših ustvarjalnih ljudi pospremila v novo razvojno obdobje. Kandidatura Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za naslov Evropske prestolnice kulture 2025 je krovna vizija tega preboja, saj nagovarja vse ključne družbene teme ter ponuja osnovo za nove skupne projekte na vseh področjih našega delovanja. Dejavnosti, ki jih razvijamo in usmerjamo pri razvoju kandidature, bodo povezale mesti v enovito območje kulturnega ustvarjanja ter ovrednotile raznolikost kulturne dediščine širše regije na obeh straneh meje. Kot integralni del kulturnih projektov smo si zastavili tudi konkretne urbanistične projekte, zlasti na območju Trga Evrope in na območjih vzdolž meje. Prav na področju urbanističnih rešitev v prostoru med centroma obeh Goric si obetamo trajen prispevek iz naslova Evropske prestolnice kulture v razvoju prvega evropskega čezmejnega somestja. Prvi korak je razpis mednarodnega arhitekturnega natečaja za območje ob meji, s katerim nagovarjamo evropsko in svetovno javnost ter usmerjamo pozornost na Goriško, ki je lahko zgled sodelovanja številnim drugim mestom v Evropi in po svetu. V časih, ko je Evropska unija na preizkušnji in znotraj nje delujejo razdiralne sile, Gorici Evropo utrjujeta in nadgrajujeta z enotnostjo, z vključevanjem naših ustvarjalnih ljudi ter z uresničevanjem drznih vizij skupne prihodnosti.«

Župan Gorice, Rodolfo Ziberna:»Današnji podpis sporazuma predstavlja še en pomemben mejnik v odnosih med Gorico in Novo Gorico, ki potrjuje pripravljenost obeh mest, da skupaj stopita na pot prihodnosti in aktivno prispevata k prenovi Evrope. V dobrem in slabem smo tukaj v prvi vrsti doživljali velike dogodke evropske zgodovine, danes pa smo laboratorij miru, povezovanja in razvoja, pri čemer si vsi skupaj želimo in si prizadevamo za manj birokratsko Evropo, ki zna prisluhniti potrebam prebivalcev in vodi aktivno politiko kulturnega in gospodarskega razvoja, ki bo med ljudmi požela veliko več zaupanja. Skupna kandidatura za evropsko prestolnico kulture, ki se dodaja k uspešnim projektom, ki jih vodi EZTS GO, gre prav v tej smeri: Gorica in Nova Gorica želita premostiti neizmerno trpljenje in sovraštvo iz preteklosti in si skupaj prizadevati za to, da tragične posledice razmejevanj v priložnost za rast in razvoj. V tem smislu bo potekal tudi projekt za preureditev in ovrednotenje Trga Evrope iz simboličnega kraja odprte meje v preteklosti v turistično privlačen kraj z zgodovinskim spominom našega ozemlja. Prepričan sem, da bodo skupna prizadevanja obrodila nove priložnosti za naše gospodarstvo, posledično ustvarila nova delovna mesta najprej v turizmu, nato pa v ostalih panogah.«

Other news
Altre notizie