V soboto, 25. maja, bosta župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič, in župan Občine Gorica, Rodolfo Ziberna, uradno podpisala sporazum o kandidaturi Nove Gorice – Gorice za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 (GO! 2025). Svečani podpis se bo zgodil ob 21.15 na Trgu Evrope na prireditvi Go! Borderless, ki ga Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO organizirajo za uradno predstavitev čezmejne kandidature. Naslov dogodka izraža tudi pomen kandidature in skupne poti, na katero sta se odpravili mesti. Nova Gorica in Gorica sta se pripravljeni skupaj spoprijeti s tem velikim izzivom. O pomenu projekta priča dejstvo, da sta obe občini namenili sredstva zanj, saj se obeta občutno izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev čezmejnega območja in okrepitev njihovega čuta pripadnosti ter je projekt obenem ključnega pomena za turistični in gospodarski razvoj. Dežela Furlanija – Julijska krajina je prav tako izjemoma namenila sredstva za kandidaturo, saj prepoznava potencial za ovrednotenje in promocijo celotne regije.

V okviru dogodka Go! Borderless bo ob 18.30 potekalo tudi simbolično odprtje pisarne EPK, ki bo skrbela za vse dejavnosti, usmerjene v kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. Pisarna bo odprta na Trgu Evrope, simboličnem kraju sodelovanja med mestoma, ki bo v okviru kandidature GO! 2025 tudi preurejen z mednarodnim razpisom za idejno rešitev pod okriljem Mednarodne zveze arhitektov (UIA – Union Internationale des Architectes) v skladu s predpisi UNESCA. Župana Miklavič in Ziberna bosta prerezala trak pisarne, nakar bosta sledili kulturni srečanji (Tullio Aebischer: 57/15- Zgodovina mejnika med Novo Gorico in Gorico, pogovor z avtorjem knjige »57/15, la linea di confine tra Gorizia e Nova Gorica alla stazione Montesanto«, ter Jean-Paul Bled in Luigi Mascilli Migliorini: Rodbina Burbonov), ob 21. uri pa skupni koncert združenih orkestrov – Goriški pihalni orkester, Orchestra Civica di Fiati »Città di Gorizia« in Banda Città di Cormons s solisti Eroika Aromatika in Diano Mian. Organizatorji slednjih dogodko so èStoria, Goriški muzej, KIT Cultural information touchpoint Nova Gorica in Mesto Knjige. Vstop na vse dogodke je brezplačen. V primeru slabega vremena bodo pogovori in slovesen podpis dogovora na Gradu Kromberk, čezmejni koncert pa bo odpovedan.

GO! Borderless je zgolj prvi dogodek ob predstavitvi kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025. Jutri, v torek, 21. maja, se bosta župana Miklavič in Ziberna z drugimi predstavniki čezmejne skupine GO! 2025 udeležila novinarske konference v okviru festivala »Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza«. V okviru prestižnega festivala z priznanimi mednarodnimi gosti, znanega po dialogu med različnimi umetnostnimi panogami, ki ga je zasnovala in ga vodi Elisabetta Sgarbi, bo GO! 2025 deležen posebne pozornosti z vrsto dogodkov v programu festivala pod enotnim naslovom »Čezmejna Milanesiana – Nova Gorica in Gorica, kandidatki za Evropsko prestolnico kulture 2025«.

Župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič: »Z goriškim županom Rodolfom Ziberno sva enotna: somestje Goric bova s skupnimi močmi naših ustvarjalnih ljudi pospremila v novo razvojno obdobje. Kandidatura Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za naslov Evropske prestolnice kulture 2025 je krovna vizija tega preboja, saj nagovarja vse ključne družbene teme ter ponuja osnovo za nove skupne projekte na vseh področjih našega delovanja. Aktivnosti, ki jih razvijamo in usmerjamo pri razvoju kandidature, bodo povezale mesti v enovito področje kulturnega ustvarjanja ter ovrednotile raznolikost kulturne dediščine širše regije na obeh straneh meje. Kot integralni del kulturnih projektov smo si zastavili tudi konkretne urbanistične projekte, zlasti na območju Trga Evrope in na območjih vzdolž meje. Prav na področju urbanističnih rešitev v prostoru med središčema obeh Goric si obetamo trajen prispevek naslova Evropske prestolnice kulture v razvoju prvega evropskega čezmejnega somestja. Prvi korak je razpis mednarodnega arhitekturnega natečaja za območje ob meji, s katerim nagovarjamo evropsko in svetovno javnost in usmerjamo pozornost na Goriško, ki je lahko zgled sodelovanja številnim drugim mestom v Evropi in po svetu. V časih, ko je Evropska unija na preizkušnji in znotraj nje delujejo razdiralne sile, Gorici Evropo utrjujeta in nadgrajujeta z enotnostjo, z vključevanjem naših ustvarjalnih ljudi ter z uresničevanjem drznih vizij skupne prihodnosti.«

Župan Občine Gorice, Rodolfo Ziberna: »Današnji podpis sporazuma predstavlja še en pomemben mejnik v odnosih med Gorico in Novo Gorico, ki potrjuje pripravljenost obeh mest, da skupaj stopita na pot prihodnosti in aktivno prispevata k prenovi Evrope. V dobrem in slabem smo tukaj v prvi vrsti doživljali velike dogodke evropske zgodovine, danes pa smo laboratorij miru, povezovanja in razvoja, pri čemer si vsi skupaj želimo in si prizadevamo za manj birokratsko Evropo, ki zna prisluhniti potrebam prebivalcev in vodi aktivno politiko kulturnega in gospodarskega razvoja, ki bo med ljudmi požela veliko več zaupanja. Skupna kandidatura za evropsko prestolnico kulture, ki se dodaja k uspešnim projektom, ki jih vodi EZTS GO, gre prav v tej smeri: Gorica in Nova Gorica želita premostiti neizmerno trpljenje in sovraštvo iz preteklosti in si skupaj prizadevata za to, da se tragične posledice razmejevanj spremenijo v priložnost za rast in razvoj. V tem smislu bo potekal tudi projekt za preureditev in ovrednotenje Trga Evrope iz simboličnega kraja odprte meje v preteklosti v turistično privlačen kraj z zgodovinskim spominom našega ozemlja. Prepričan sem, da bodo skupna prizadevanja obrodila nove priložnosti za naše gospodarstvo, posledično ustvarila nova delovna mesta najprej v turizmu, nato pa v ostalih panogah. V naslednjih dneh bomo izkoristili priložnost, ki nam jo je ponudila Elisabetta Sgarbi, in se bom s prijateljem in županom Nove Gorice, Klemnom Miklavičem, udeležil festivala, na katerem bova predstavila skupno čezmejno ozemlje. V vsakem primeru hočemo in tudi moramo odigrati vse svoje karte in prepričan sem, da bomo v tej igri šli do konca.«

Vodja kandidature GO! 2025, mag. Neda Rusjan Bric: »V procesu kandidature smo kot zelo pomemben dejavnik prepoznali vključevanje javnosti v oblikovanje vsebin kandidature. Želimo si namreč, da bi kandidatura dejansko odražala pričakovanja in potrebe tega prostora, zato smo tako prebivalce Nove Gorice kot Gorice s širšo okolico na obeh straneh meje pozvali k pošiljanju predlogov, ki bodo v pomoč skupini, ki pripravlja kandidaturo, pri oblikovanju osrednjih vsebinskih sklopov. Ne glede na sam izid kandidature je že zdaj dejstvo, da je kandidatura obe Gorici še bolj povezala. Na tedenski ravni se sestajajo in komunicirajo predstavniki obeh mest, ki delajo na projektu, polega tega obe mesti pripravljata skupno kulturno strategijo, kar je velik korak naprej. V pripravi je spletno mesto kandidature, ki bo dodatno povezalo prebivalce skupnega goriškega prostora z redno objavo kulturnega dogajanja v obeh mestih. Izjemen dogodek nas čaka tudi v Milanu, saj bosta obe mesti na povabilo Elisabette Sgarbi sodelovali na Milanesiani, kar bo velika promocija za obe Gorici v mednarodnem prostoru.«

POMEN SKUPNE KANDIDATURE

Nova Gorica in Gorica sta s sosednjo Občino Šempeter – Vrtojba leta 2011 ustanovili EZTS GO – Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, prek katerega razvijajo projekte na posameznih strateških področjih za čezmejno območje: od ovrednotenja naravne dediščine in turističnega razvoja skupnega območja, po katerem teče reka Soča, do vzpostavitve čezmejne mreže zdravstvenih storitev, skupnih projektov na področju prometa ter vzpostavitve posebne čezmejne evropske ekonomske cone. Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025 je še dodaten, ključen in zanimiv izziv, saj prebivalcem priznava pomembno vlogo pri sooblikovanju kulturnega, družbenega in gospodarskega življenja na lokalnem območju Z univerzalno govorico ustvarjalnosti imata Nova Gorica in Gorica priložnost se bolje spoznati, skupaj rasti v različnosti in skupaj začrtati novo vizijo prihodnosti.

Predstavitev skupne kandidature sovpada z dvema pomembnima obletnicama, od katerih je prva lokalne narave, saj je leta 2004 z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, bila odpravljena meja, ki je skupni trg (Trg Evrope/Pizza Transalpina) delila na dva svetova, na Vzhod in Zahod. V letu evropskih volitev, ki se danes kažejo toliko bolj pomembne, obeležujemo 15 let od padca meje, ki je ne le zaznamovala, temveč tudi občutno oblikovala zgodovino in razvoj obeh mest.

Ob predstavitvi kandidature pa obeležujemo tudi drugo obletnico, ki ni lokalne narave, saj gre za padec berlinskega zidu, vendar je njen pomen v tem, da je šlo za simbol vseh zidov in meja. Čezmejna kandidatura Nove Gorice v sodelovanju z Gorico pridobi v luči teh dveh obletnic velik pomen in težo. Po eni strani je namreč izraz izjemno pomembnega čezmejnega sodelovanja, po drugi pa namig za prihodnje pojmovanje meja in usode Evrope.

KANDIDATURA ZA EPK 2025:NASLEDNJE FAZE

Leta 2025 bo naslov Evropske prestolnice kulture pripadel enemu slovenskemu in enemu nemškemu mestu. Za naslov se poteguje tudi Nova Gorica, ki namerava vložiti kandidaturo v čezmejnem sodelovanju z Gorico, kar bo izpostavila kot svojo prednost. Obe mesti bosta pripravili skupni program, s katerim se bo na najboljši možen način predstavilo to edinstveno čezmejno območje.Sodelovanje med mestoma predstavlja udarni vidik kandidature poleg tega, da se je za orodje izbralo EZTS GO, s katerim bosta občinski upravi skupaj izvajali čezmejne dejavnosti.

Kandidatura se bo Ministrstvu za kulturo RS uradno napovedala 30. novembra 2019. Takrat bo tudi uradno in dokončno znano, katera mesta poleg Nove Gorice kandidirajo za naziv.

Končni rok za oddajo programske knjige, tako imenovanega bid-booka na Ministrstvu za kulturo je 31. december 2019.

V januarju ali februarju leta 2020 se bo kandidatura predstavila pred mednarodno 12-člansko komisijo v Ljubljani, na kateri bo ekipa GO! 2025 predstavila programsko knjigo in odgovarjala na vprašanja komisije.

Odločitev komisije o ožjem izboru kandidatov bo znana marca ali aprila 2020.

V letu 2020 se bo ob uvrstitvi v drugi krog pripravila razširjena, izpopolnjena programska knjiga in vnovič predstavila pred komisijo.

Predvidoma do konca leta 2020 naj bi bila znana tudi dokončna odločitev o izboru mesta za Evropsko prestolnico kulture 2025.

V letih od 2021 do 2024 se bo pripravil podrobnejši program. Leta 2025 bo tudi potekal program Evropske prestolnice kulture.

V štirih letih po imenovanju bo ista komisija svetovala izbrani prestolnici kulture in jo spremljala pri pripravah. Ob koncu tega obdobja pa bo komisija še odločila, ali prestolnico priporočiti Evropski komisiji za nagrado Melina Mercouri v višini 1,5 milijona evrov.

Other news
Altre notizie