Petek · Venerdì 14. 8. 2020

Čezmejna plesna predstava GO! Borderless na abstrakten način oriše čas krute realnosti, ki jo je na tem območju zaznamovala meja in jo poveže z izzivi mentalnih mej in človekovih pravic v sedanjosti.

Lo spettacolo di danza transfrontaliero GO! Borderless delinea in modo astratto il tempo della crudele realtà segnato dal confine in quest’area e lo collega con le sfide dei confini mentali e dei diritti umani nel presente.

 

Delo priznanega plesnega ansambla MN Dance Company je čezmejno tako vsebinsko, kot tudi kadrovsko. Dodatno dimenzijo plesnemu performansu, ki naslavlja vprašanja o meji, dodaja tudi sama lokacija predstave.

Vljudno vabljeni!

Il lavoro del rinomato ensemble di danza MN Dance Company è transfrontaliero sia in termini di contenuti che di personale. Un’ulteriore dimensione alla performance di danza, che affronta le domande sul confine, è data dalla location stessa dello spettacolo.

Vi aspettiamo!

 

Avtorja koncepta in koreografa / Autori del concetto artistico e coreografi: Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia
Dramaturginja / Drammaturga: Ana Kržišnik Blažica
Strokovni sodelavci / Collaboratori esperti: Anja Medved, Rok Bavčar in Sebastjan Arčon
Kostumografinja / Costumista: Tatjana Kolenc, Leposava Pejović, Ana Špacapan
Avtorji glasbe / Musiche: Max Richter, r.roo, Johan Johansson
Oblikovalec zvoka / Progettista del suono: Matej Čelik
Plešejo / Ballano: Aurora Conte, Nastja Bremec Rynia, Tjaša Bucik, Riccardo Pastore, Michal Rynia, Luka Vodopivec, Noemi Capuano, Matija Mačus
Igralec / Attore: Matija Rupel
Fotograf / Fotografo: Aljoša Kravanja
Snemalec / Cameraman: Fabris Šulin, Alan Marc
Produkcija / Produzione:

MN Dance Company, SNG Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, GO 2025 Nova Gorica · Gorizia, Gect GO Ezts GO

 

Other news
Altre notizie