Velik uspeh naših GO! 2025 virtualnih spletnih tečajev slovenščine in italijanščine z učiteljico Jeleno Vukmir (več kot 3200 udeleženci v Facebook skupinah) nas je spodbudil, da začetni in nadaljevaljni tečaj SLOVENŠČINE in ITALIJANŠČINE prenesemo na višjo raven z:

 

1. INTERAKTIVNO SPLETNO PLATFORMO

 

Na interaktivni platformi learn.go2025.eu bo sedaj mogoče v živo postavljati vprašanja, shranjevati naloge in imeti kostumiziran pregled opravljenih učnih ur. Udeleženci bodo lekcije lahko spremljali neposredno v živo ali naknadno.

Prijave na tečaje:  learn.go2025.eu

 

2. JEZIKOVNA SREČANJA z Jeleno

 

Tečajniki lahko sproščeno pogovarjali z naravnimi govorci z druge strani meje in spoznavali kulturo in dediščino našega brezmejnega somestja. Več info sledi na tečaju.

 

Pridružite se nam pri jezikovnem, družabnem in medkulturnem doživetju preko jezika in GoBorderless!

 

 

Il grande successo dei nostri corsi virtuali online GO! 2025 di sloveno e di italiano con l’insegnante Jelena Vukmir (più di 3200 partecipanti nei gruppi Facebook) ci ha incoraggiato a portare i nostri corsi di sloveno e italiano per principianti e avanzati al livello successivo:  

 

1. UNA PIATTAFORMA ONLINE INTERATTIVA

 

La piattaforma interattiva learn.go2025.eu vi permetterà ora di porre domande in diretta, #salvare gli elaborati e avere una visione d’insieme #personalizzata delle lezioni seguite. I partecipanti potranno seguire le lezioni in diretta o in seguito. 

Iscrizione ai corsi: learn.go2025.eu

 

2. INCONTRI DI LINGUA con Jelena

Gli studenti potranno chiacchierare liberamente con parlanti #nativi dall’altra parte del confine e conoscere la cultura e il patrimonio della nostra conurbazione senza  confini. A seguire ulteriori informazioni durante il corso. 

 

Unisciti a noi per un’esperienza linguistica, sociale e interculturale tramite la lingua e GoBorderless!

Other news
Altre notizie