Uporabi #GO2025 #NovaGoricaGorizia2025 #GOBORDERLESS2025 in deli z nami na Instagramu svojo vizijo GO! 2025.

Usa #GO2025 #NovaGoricaGorizia2025 #GOBORDERLESS2025 per condividere su Instagram la tua visione di GO! 2025.

Nato si oglej svoje fotografije tudi na strani v razdelku Kaj dogaja-Cosa succede.

E dopo guarda le tue foto pubblicate anche sul sito nella sezione Cosa succede-Kaj dogaja.

#GO2025 #NovaGoricaGorizia2025 #GOBORDERLESS2025

Foto: Mateja Pelikan

Other news
Altre notizie