Za čezmejno razstavo #SvobodaGibanja, kjer so sodelovali otroci iz vrtcev in šol obeh Goric, smo želeli izbrati 1 zmagovalno enoto – vendar je to bilo nemogoče, saj so stvaritve vseh bile edinstvene in nad vsemi pričakovanji!
Zato vam na ta #predbožični dan župan Mestna občina Nova Gorica dr. Klemen Miklavič v sodelovanju z Javni zavod za šport Nova Gorica VSEM sodelujočim otrokom podarja 🎈600🎈 vstopnic za pravkar natočen nov Zimski bazen v športnem parku v Novi Gorici.
Iskrena hvala tudi vsem učiteljem, ki so tako zagnano pomagali pri tem unikatnem projektu.
Vse dodatne informacije o prevzemu nagrade bomo poslali ravnateljem šol in vrtcev.
Naj bo novo leto sproščujoče, aktivno in predvsem zabavno!
Per la mostra transfrontaliera #LibertàDiMovimento, a cui hanno partecipato i bambini degli asili e delle scuole di entrambe le Gorizie, abbiamo voluto scegliere 1 unità vincitrice – ma è stato impossibile, perché le creazioni di tutti erano uniche e sopra ogni aspettativa!
Perciò in questa #VigiliaDiNatale il sindaco di Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in collaborazione con l’ente sportivo pubblico di Nova Gorica regala a TUTTI i bambini partecipanti 🎈600🎈 biglietti per la nuova Piscina invernale nel parco sportivo di Nova Gorica.
Un sincero ringraziamento anche a tutti gli insegnanti che con tanto entusiasmo hanno contribuito a questo progetto unico.
Tutte le informazioni riguardanti il ritiro del premio verranno inviate ai presidi delle scuole e degli asili.
Che il nuovo anno sia rilassante, attivo e, soprattutto, divertente!
Other news
Altre notizie