Giuseppe Longo (Kinemax) / Giuseppe Longo (Kinemax)

Verjame v somestje in filmsko skupnost 

 

Giuseppe Longo je direktor podjetja Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški Kinemax, in organizacijski direktor Društva Sergio Amidei. V Gorici prireja istoimenski filmski festival s fokusom na najboljši scenarij, ki je sestavni del našega EPK programa Cinecittà – Mesto filma.

 

Je tiste vrste človek, ki te pričaka z dobro novico. Da sta se z direktorjem Goriškega muzeja dogovorila, da bosta na stavbo muzeja v vili Barolomei v Solkanu postavila tablo z napisom, da je bila tu rojena mama slovitega italijanskega scenarista Sergia Amideija, enega od poglavitnih kreatorjev neorealizma v filmski umetnosti. Bolj kot o sebi, govori o njem, pa o filmskem kritiku Darku Bratini in prijateljih in sodelavcih, Borisu Pericu, Igorju Prinčiču, pokojnem Alešu Doktoriču, ki so v Gorici pred desetletji začeli plesti filmsko gnezdo. Pokaže zajetno monografijo o Amideiju, ki so jo skupaj s sodelavci pripravili pred 20 leti.  

 

V svet filma ga je leta 1991 postavil tedanji odbornik za kulturo Rodolfo Ziberna, današnji goriški župan. Vprašal ga je, če bi vzel v roke organizacijo filmskega festivala Sergio Amidei, ki ga je zasnoval Darko Bratina. Danes je to mednarodno uveljavljen festival, ki ga je v 32 letih obiskalo mnogo znanih filmskih ustvarjalcev, med njimi Ken Loach, Abbas Kiarostami, Margarethe Von Trotta, Asghar Farhadi, Wim Wenders, Otar Iosseliani itd. Vse jih je peljal na Trg Evrope, zanj magični prostor, ter jih fotografiral. Pravi, da so se pri nas počutili dobro, ker so lahko odkrivali druge svetove. Svetove različnih jezikov, dialektov, zgodovin, pokrajin.  

 

Giuseppe Longo, Goričan, katerega starši so se priselili iz Kalabrije, verjame v somestje obeh Goric, njegovo neizmerno dediščino in priložnost, ki nam jo ponuja Evropska prestolnica kulture. Verjame, da nas bo ta priložnost spremenila na bolje in da bo vse do sedaj posamično delovanje filmskih institucij in posameznikov povezala v eno močno prodorno ekipo, ki bo postala evropsko relevantna. Pri tem bo pomembno vlogo odigralo srečanje vseh italijanskih art-kinematografov (cinema d’essais), ki ga bo iz tradicionalnega prizorišča Mantove v Gorico leta 2025 uspel pripeljati prav – Giuseppe. Trdno je prepričan, da se bodo italijanskim kolegom pridružili tudi slovenski – in da bo to začetek nečesa velikega. 

 

Crede nella coabitazione delle due città e nella comunità cinematografica

 

Giuseppe Longo, direttore di Transmedia, la società che gestisce il Kinemax di Gorizia e Monfalcone, e direttore organizzativo dell’Associazione Sergio Amidei, che organizza a Gorizia l’omonimo festival cinematografico incentrato sulle migliori sceneggiature e parte integrante del progetto Cinecittà – Mesto filma del programma CEC.

 

È quel tipo di persona che ti accoglie con una buona notizia. Lui e il direttore del Museo del Goriziano hanno concordato di apporre una targa sull’edificio museale di Villa Bartolomei a Salcano indicando che qui fosse nata la madre del famoso sceneggiatore italiano Sergio Amidei, uno dei principali artefici del neorealismo nell’arte cinematografica. Longo più che di sé parla di Amidei e del critico cinematografico Darko Bratina e dei suoi amici e colleghi, Boris Peric, Igor Prinčič e il compianto Aleš Doktorič, che hanno posto le basi cinematografiche a Gorizia decenni fa. Ci mostra la voluminosa monografia su Amidei che lui e i suoi colleghi hanno preparato 20 anni fa.

 

È stato introdotto al mondo del cinema nel 1991 da Rodolfo Ziberna, allora assessore alla Cultura e oggi sindaco di Gorizia. Gli chiese di occuparsi dell’organizzazione del festival cinematografico Sergio Amidei, ideato da Darko Bratina. Oggi è un festival di fama internazionale che in questi ultimi 32 anni è stato visitato da molti registi famosi, tra cui Ken Loach, Abbas Kiarostami, Margarethe Von Trotta, Asghar Farhadi, Wim Wenders, Otar Iosseliani, ecc. Longo ha accompagnato ognuno di loro in piazza della Transalpina, per lui luogo magico, e li ha fotografati. Ci racconta che da noi si sono trovati bene perché potevano scoprire altri mondi. Mondi di lingue, dialetti, storie, ideologie, paesaggi diversi.

 

Giuseppe Longo, goriziano i cui genitori si sono trasferiti dalla Calabria, crede nella conurbazione delle due Gorizie, nel suo immenso patrimonio e nell’opportunità offerta dalla Capitale europea della cultura. È convinto che questa opportunità ci migliorerà e che riunirà tutte le attività finora isolate di istituzioni e individui del mondo del cinema in un’unica squadra forte e incisiva che saprà distinguersi a livello europeo. L’incontro di tutti i cineasti italiani (cinema d’essais), che Longo è riuscito a portare dalla tradizionale sede di Mantova a Gorizia nel 2025, avrà un ruolo importante in questo senso. Longo è certo che ai colleghi italiani si uniranno anche i colleghi sloveni, e che questo segnerà l’inizio di qualcosa di importante.

Other news
Altre notizie