Prizadevanja oblasti in Edy-a Reje bodo morda pripeljala kolesarsko dirko Giro d’Italia ne le v Gorico, temveč tudi v Slovenijo · Gli sforzi delle autorità e di Edy Reja potrebbero portare il Giro d'Italia non solo a Gorizia, ma anche alla Slovenia

🚴‍♀️LIVE: GIRO D'ITALIA & EDY REJA

🚴‍♀️ GIRO D'ITALIA & EDY REJA

🇸🇮 O velikem uspehu Goriške s priznanim nogometnim trenerjem in kolesarskim navdušencem Edy Reja.
🇮🇹 Con il mister Reja, allenatore di calcio di fama mondiale e ciclista appassionato, sul grande successo del territorio.

#OurAmbassador #NovaGoricaGorizia

Posted by GO 2025 Nova Gorica · Gorizia on Saturday, 21 November 2020

Novica, da bi ena največjih kolesarskih dirk na svetu – Giro d’Italia v letu 2021 lahko tekla tudi skozi Gorico se je prejšnji teden hitro razširila po čezmejnem območju.

La scorsa settimana si è diffusa nell’area transfrontaliera la notizia che Giro d’Itala – una delle più grandi gare ciclistiche del mondo potrebbe attraversare la Gorizia.

Kot je poročal Primorski dnevnik, naj bi se po besedah župana Rodolfa Ziberne, ena izmed etap na kolesarski dirki Giro d’Italia zaključila v Gorici na Korzu, del trase pa naj bi tekel celo po slovenskem ozemlju. “Goriška kolesarka etapa bi bil neke vrste “hommage” združeni Evropi,” je dodal župan Rodolfo Ziberna. Podžupan MONG, Simon Rosič, pravi, da je to še en dokaz ambicije obeh mest, sodelovanja in prijateljskega odnosa županov Goric ter znanja, ki ga to področje že ima.

Secondo il sindaco Rodolfo Ziberna, una delle tappe del Giro d’Italia si concluderà a Corso con un tracciato che attraverserà perfino il territorio sloveno. »La tappa ciclistica di Gorizia sarebbe una sorta di »omaggio« all’Europa Unita« aggiunse il sindaco Rodolfo Ziberna. Simon Rosič, il vicesindaco di MONG, afferma che questa sia un’altra prova dell’ambizione di entrambe le città, atteggiamento amichevole tra i sindaci di Gorizia e Nova Gorica, della loro cooperazione, e anche competenza che questa zona già possiede.

Z ambasadorjem kandidature GO! 2025 in kolesarskim navdušencem Edy-jem Rejo smo v spletni kavarni pokramljali o tem kaj bi ta dogodek lahko pomenil za naš teritorij.

Con l’ambasciatore della candidatura GO! 2025 e l’appassionato di ciclismo Edy Rej abbiamo chiacchierato nella caffetteria virtuale su cosa potrebbe significare questo evento per il nostro territorio.

Vabljeni k poslušanju!

Invitati ad ascoltare!

Other news
Altre notizie