V ponedeljek, 28. 9. 2020 pričenjamo z brezplačnim video tečajem digitalne fotografije (s pametnimi telefoni in digitalnimi fotoaparati).

Tečaj bo dvojezičen, slovensko – italijanski, in bo potekal deset tednov. Voditelj tečaja Rok Perič bo tečajnikom V ŽIVO odgovarjal na vprašanja vsak ponedeljek ob 18.00 ter jim postavljal fotografske izzive.

Vabljeni na prvi čezmejni fotografski tečaj FOTO CLASS by GO! 2025.

Lunedì 28 settembre 2020 daremo inizio ad un video-corso gratuito sulla fotografia digitale (con smartphone e fotocamere digitali).

Il corso sarà bilingue, sloveno – italiano e durerà dieci settimane. Sarà condotto da Rok Perič che risponderà alle domande dei partecipanti IN TEMPO REALE ogni lunedì alle 18:00 e preparerà per loro sfide fotografiche.

Vi invitiamo quindi al primo corso fotografico transfrontaliero FOTO CLASS by GO! 2025.

Other news
Altre notizie