Med 11. 9. in 16. 9. je na Lokvah potekala Mednarodna umetniška rezidenca LES & KAMEN – WOOD & STONE International Art Residency. Organiziralo jo je TKŠ društvo Lo-Ko Lokve pod okriljem projekta Art Circle Slovenia. Sofinancirana je bila s strani našega javnega zavoda GO! 2025.

 

V osrčje Trnovskega gozda so povabili umetnike, da bi iz lesa in kamna – v tem prostoru najpomembnejša gradnika bivanjske kulture – ustvarili nove podobe, oblike, skulpture, ki jih rojeva naš prostor in naš čas. Mednarodna umetniška kiparska rezidenca LES & KAMEN je bila zasnovana v sodelovanju s kuratorji, umetniki in organizatorji kulturnih vsebin, ki so aktivni na Goriškem in se v svojih strokah aktivno povezujejo tudi čezmejno. TKŠ društvo Lo-Ko Lokve se je za to rezidenco povezalo z organizacijsko ekipo Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Art Circle Slovenia.

 

Organizatorji so o dogodku povedali: »Naša želja je zasnovati stalno Formo vivo na Lokvah – postavitev kiparskih del sodobnih likovnih umetnikov na prostem, ki bodo dostopna javnosti še vrsto let. V osrčju Trnovskega gozda smo ustvarili prostor za mednarodno umetniško rezidenco, osredotočeno na sodobno kiparstvo. Selektor Jorg van Daele je umetnike povabil k sodelovanju in tako je v manj kot tednu dni ustvarjalo šest akademsko izobraženih kiparjev iz Slovenije, Italije, Španije, Belgije in Kube. Veseli smo, da bodo s svojimi umetniškimi deli obogatili naš kraj«.

 

Lepo vabljeni na ogled nastalih del!

 

Ustvarjali so:

 

Carlos Lorenzo (Španija): Caparazón /Lupina

Valeria Vitulli (Italija): Respiro/Dih

Ana Žerjal (Slovenija): Drevesoglavec #8/Treehaed #8

Oscar Aguirre Comendador (Kuba): Ciudad Ideal/Ideal City

Daniela Romagnoli (Italija): Libertà?/Freedom?

Jorg Van Daele (Belgija): Dans for Freedom/Ples za mir

 

Umetniški vodja: Klemen Brun

Selektor: Jorg Van Daele

Kustosinja: Klavdija Figelj

Fotografije: Jernej Humar

 

Glavni organizator: KUD MANIFEST

Koordinatorka: Maša Gala, 3Kolektiv

Soorganizatorji: TKŠ društvo Lo-Ko Lokve, Gostilna-Resort Lokve

Nosilec projekta Wood & Stone Lokve: TKŠ društvo Lo-Ko, Lokve

Koordinatorka: Petra Kolenc Lo-Ko Lokve

 

Tra l’11 e il 16 settembre si è tenuta a Lokve la Residenza artistica internazionale LEGNO & PIETRA (Mednarodna umetniška rezidenca LES & KAMEN/WOOD & STONE International Art Residency). L’evento è stato organizzato dall’associazione TKŠ društvo Lo-Ko Lokve sotto l’egida del progetto Art Circle Slovenia, nonché cofinanziato dal nostro ente pubblico GO! 2025.

 

Gli artisti sono stati invitati nel cuore della Selva di Tarnova a creare nuove immagini, forme e sculture nate dallo spazio e dal tempo in cui ci troviamo, servendosi del legno e della pietra – gli elementi più importanti della cultura dell’abitare in questo territorio. La residenza artistica internazionale di scultura LEGNO & PIETRA è stata progettata in collaborazione con i curatori, gli artisti e gli organizzatori di contenuti culturali attivi nel Goriziano, che si collegano attivamente nel loro settore in senso transfrontaliero. Per realizzare questa residenza, l’associazione TKŠ društvo Lo-Ko Lokve si è collegata con il team organizzativo del Festival internazionale delle Belle Arti Art Circle Slovenia.

 

Gli organizzatori si sono espressi a proposito dell’evento: “Il nostro desiderio è progettare a Lokve una Forma viva stabile, una galleria all’aperto di opere scultoree di artisti contemporanei che sarà accessibile al pubblico per molti anni a venire. Nel cuore della Selva di Tarnova abbiamo creato lo spazio per questa residenza artistica internazionale incentrata sulla scultura contemporanea. Il selezionatore Jorg van Daele ha invitato gli artisti a partecipare e, in meno di una settimana, sei scultori di formazione accademica provenienti da Slovenia, Italia, Spagna, Belgio e Cuba hanno dato sfogo alla creatività. Siamo contenti che il nostro territorio verrà arricchito con le loro opere d’arte.”

 

Venite a vedere tutte le opere!

 

Artisti:

 

Carlos Lorenzo (Spagna): Caparazón /Lupina

Valeria Vitulli (Italia): Respiro/Dih

Ana Žerjal (Slovenia): Drevesoglavec #8/Treehaed #8

Oscar Aguirre Comendador (Cuba): Ciudad Ideal/Ideal City

Daniela Romagnoli (Italia): Libertà? Freedom?

Jorg Van Daele (Belgio): Dans for Freedom/Ples za mir

 

Direttore artistico: Klemen Brun

Selezionatore: Jorg Van Daele

Curatrice: Klavdija Figelj

Fotografia: Jernej Humar

 

Organizzatore principale: KUD MANIFEST

Coordinatrice: Maša Gala, 3Kolektiv

Co-organizzatori: TKŠ društvo Lo-Ko Lokve, Gostilna-Resort Lokve

Titolare del progetto Wood & Stone Lokve: TKŠ društvo Lo-Ko, Lokve

Coordinatrice: Petra Kolenc Lo-Ko Lokve

Valeria ITA
Other news
Altre notizie