Foto: Katja Goljat

Slovenski filmski center je podprl produkcijo štirih filmskih projektov, ki so blizu poslanstvu naše Evropske prestolnice kulture! Prejšnji teden je potekala novinarska konferenca, na kateri so oznanili zmagovalce razpisov in izmed šestnajstih so kar štirje prepleteni z Goriško regijo:

 

🎬 Gregor Božič, režiser iz Nove Gorice in avtor dveh projektov iz prijavne knjige GO! 2025, bo prejel sredstva za celovečerni film Sadni film, v katerem se slovenski botanik in japonska nevroznanstvenica lotita raziskovanja nenavadnega agronomskega dokumenta o hruški, ki kljubuje času.

 

🎬 Dokumentarni projekt Nekoč v Posočju je prav tako neločljivo povezan z nami, govoril pa bo o nasilnem pokristjanjevanju prebivalcev ob reki Soči. Ema Kugler, avtorica projekta, je najbolj poznana po svojem celovečercu Človek s senco (2019), ki si je na domačih in tujih festivalih nabral več kot sto nagrad.

 

🎬 Z našimi kraji je povezana tudi Urska Djukic, režiserka mednarodno priznanega kratkega animiranega filma Babičino seksualno življenje (2021), ki je študij medijskih umetnosti končala na Akademiji za umetnost Univerze v Novi Gorici. Poleti bo začela s snemanjem svojega prvega celovečerca z delovnim naslovom Little Trouble Girls, ki spremlja prebujanje seksualnosti dekleta, katere okolica tega nikakor ne odobrava.

 

🎬 Omeniti moramo tudi dokumentarec Damjan Kozole o konceptualni umetniški skupini OHO, ki se dotika tudi naših krajev, natančneje Šempasa, kjer je OHO leta 1971 ustanovil umetniško in poljedelsko skupnost Družina v Šempasu.

 

Vsem projektom želimo obilico ustvarjalnosti in uspeha!

 

Več informacij najdete na 👉 https://bit.ly/3JkvXR0

 

 

Il Centro Cinematografico Sloveno ha sostenuto la produzione di quattro progetti cinematografici che sono vicini alla missione della nostra Capitale Europea della Cultura! La scorsa settimana si è tenuta una conferenza stampa per annunciare i vincitori dei bandi, e dei 16, quattro sono legati alla regione di Goriška:

 

🎬 Gregor Božič, regista da Nova Gorica e autore di due progetti nel libro di candidatura GO! 2025, riceverà un finanziamento per il suo lungometraggio Sadni film, in cui un botanico sloveno e una neuroscienziata giapponese esplorano un insolito documentario agronomico su un albero di pere che sfida il tempo.

 

🎬 Anche Urška Djukić, regista del cortometraggio animato di fama internazionale Granny’s Sexual Life (2021), che ha studiato Media Arts presso l’Accademia delle arti dell’Università di Nova Gorica, è legata alla nostra regione. In estate inizierà le riprese del suo primo lungometraggio dal titolo provvisorio Little Trouble Girls, che segue il risveglio della sessualità di una ragazza il cui ambiente non lo approva affatto.

 

🎬 Anche il progetto di documentario Nekoč v Posočju è indissolubilmente legato a noi e riguarderà la violenta cristianizzazione degli abitanti lungo il fiume Isonzo. Ema Kugler, autrice del progetto, è nota soprattutto per il suo lungometraggio Man with Shadow (2019), che ha vinto più di 100 premi in festival nazionali e internazionali.

 

🎬 Va citato anche il documentario di Damjan Kozole sul gruppo d’arte concettuale OHO, che tocca anche le nostre regioni, più precisamente Šempas, dove OHO fondò la comunità artistica e agricola Družina v Šempasu nel 1971.

 

Auguriamo a tutti i progetti tanta creatività e successo!

 

Più informazioni 👉 https://bit.ly/3JkvXR0

Other news
Altre notizie