Film in čas Neli Maraž / Cinema e tempo di Neli Maraž

Neli Maraž, filmska ustvarjalka in entuziastka iz Goriških brd. Ta konec tedna so na Dokumentarnici v vili Vipolže predvajali njen film Miza (2022), ki ga je posnela med pandemijo. »Ko se je zunaj zaradi virusa na videz vse ustavilo, se je nehotno začela razkrivati topografija malih dni. Takih, ki so nekoliko zašli iz tirov predvidljivega časa. Drobci neke družine so se vztrajno usedali na kožo mize. Dnevi so rasli, se spuščali in miza, nekje zunaj zemljevida tega, kar je bilo, in tega, kar še pride, utripa, obkrožena z vsem tem življenjem,« je o filmu zapisala avtorica.   

 

Režiserka Anja Medved je po projekciji dejala, da je to film o času in film, ki nas, za razliko od mnogih drugih, ki nas odpeljejo drugam, pripelje domov, do nas samih. Govori o vsakdanjih rečeh, ki so najbolj enostavne in hkrati najtežje. Govori o pozornosti do detajla.   

 

Neli je leta 2018 diplomira iz filmske režije na AGRFT. Deluje kot samozaposlena v kulturi (režiserka in pedagoginja) ter kot vizualna umetnica pri najrazličnejših avdiovizualnih  projektih. Za svoj diplomski film Kar ostane je prejela nagrado zlatolaska. Med avtorskimi deli velja omeniti še kratki dokumentarni film Domov k spominu in kratki TV dokumentarni film Kristjan. Njen zadnji kratki film Miza, za produkcijo katerega je poskrbel Roka Biček – Cvinger film, glasbo pa je prispevala skladateljica iz Goriških brd Ingrid Mačus, je bil prikazan na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.  

 

Neli Maraž, regista e appassionata di cinema dal Collio sloveno. Questo fine settimana, il suo film Miza (The Table; 2022), realizzato durante la pandemia, è stato proiettato alla Vila Vipolže in occasione dell’evento cinematografico Dokumentarnica. “Quando fuori tutto sembrava fermarsi a causa del virus, inconsapevolmente la topografia dei piccoli giorni ha cominciato a rivelarsi. Quelli che sono andati leggermente fuori dai binari del tempo prevedibile. I frammenti di una famiglia si depositavano stabilmente sulla pelle del tavolo. I giorni crescevano, diminuivano e la tavola, da qualche parte fuori dalla mappa di ciò che è stato e di ciò che verrà, pulsa, circondata da tutta questa vita”, ha scritto l’autrice a proposito del film.

 

Dopo la proiezione, la regista Anja Medved ha detto che questo è un film sul tempo e un film che, a differenza di molti altri che ci portano altrove, ci riporta a casa, a noi stessi. Tratta di cose quotidiane, le più semplici e le più difficili allo stesso tempo. Approfondisce l’attenzione al dettaglio.

 

Maraž si è laureata nel 2018 in regia cinematografica all’Accademia di Teatro, Radio, Cinema e Televisione dell’Università di Lubiana (AGRFT). Lavora come professionista culturale (regista e educatrice) e come artista visiva in vari progetti audiovisivi. Il suo film di laurea Kar ostane (What Remains) le ha fatto vincere il premio Zlatolaska, un premio annuale “dagli studenti per gli studenti” dell’AGRFT per i migliori risultati creativi. Tra gli altri lavori, il documentario breve Domov k spominu (Back to Me(mories) e il documentario televisivo breve Kristjan. Il suo ultimo cortometraggio, Miza (The Table), prodotto da Roka Biček – Cvinger film, con le musiche di Ingrid Mačus, una compositrice del Collio sloveno, è stato proiettato al Festival del cinema sloveno a Portorose.

 

Other news
Altre notizie