Evropska prestolnica kulture začela na polno s polno luno / La Capitale europea della cultura sorge con la luna piena

Ta vikend se je odvil prvi večji dogodek, ki smo ga kot sofinancerji omogočili v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. R.o.R. festival, mednarodni festival sodobnih, intermedijskih in performativnih umetniških praks se je letos preselil v središče Nove Gorice in v prostore KB centra v Gorici ter tako povezal dve mesti preko interdisciplinarne in novomedijske umetnosti.  

 

Najsvetlejši del festivala je predstavljala t. i. Svetlobna pot v Novi Gorici, ki jo je sestavilo 9 slovenskih in mednarodnih umetnikov oz. umetniških skupin, ki so se posvetile svetlobnim instalacijam – najvidnejša je bila ogromna polna luna umetnika Luka Jerrama, postavljena na Bevkovem trgu. Maketa Meseca s premerom sedmih metrov je narejena s pomočjo Nasinih posnetkov izjemno visoke ločljivosti, poleg izvrstnih fotografij in velikega obiska pa se je luna izkazala tudi kot primeren prostor za plesno predstavo; festival se je zaključil s predstavo Do lune in nazaj plesnega ansambla MN Dance Company (ki prav tako tesno sodelujejo s prestolnico kulture), kot lahko vidite na sliki. Obisk je bil neverjeten, mesto je oživelo – zelo priljubljena je bila točka s Claudio Reh (Echtzeitlich), ki je slikovno gradivo, ustvarjeno s pomočjo udeležencev, projicirala na spomenik Edvarda Rusjana in na njem ustvarjala čudovite, skoraj psihedelične prizore. 

 

Razni performansi in instalacije so se dogajali tudi v prostorih novogoriškega Xcentra, goriškega KB centra in na ulicah Nove Gorice. Izkusiti je bilo mogoče še laserske projekcije, koncerte, opazovanje neba s teleskopi, se udeležiti predavanj itd. Predstavili so se umetniki, ki delujejo na presečišču znanosti, umetnosti in tehnologije, znanstveniki z različnih področij – ponosni smo na naše partnerje, ki so multimedijske umetnosti na tako kakovosten način približali našemu somestju.  

 

Foto: arhiv festivala R.o.R

 

Questo fine settimana si è svolto il primo grande evento che abbiamo cofinanziato nell’ambito del programma ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia. Il R.o.R. Festival, un festival internazionale di pratiche artistiche contemporanee, intermediali e performative, si è spostato quest’anno nel centro di Nova Gorica e nei locali del KB Center di Gorizia, collegando le due città attraverso l’arte interdisciplinare e dei nuovi media.

 

La parte più luminosa del festival è stata la cosiddetta Via della luce (Svetlobna pot) a Nova Gorica, composta da 9 artisti e gruppi artistici sloveni e internazionali che si sono dedicati a installazioni luminose – la più imponente delle quali è stata l’enorme luna piena dell’artista Luke Jerram, posta in Piazza Bevk. Il modello della luna, di sette metri di diametro, è stato realizzato utilizzando le immagini ad altissima risoluzione della Nasa e, oltre alle ottime fotografie e alla grande partecipazione, la luna si è rivelata anche un luogo adatto per uno spettacolo di danza; il festival si è concluso con To the Moon and Back della MN Dance Company (anche loro collaborano con la capitale della cultura), come si può vedere nella foto qui sopra. L’affluenza del pubblico è stata incredibile, la città si è animata: molto apprezzata è stata Claudia Reh (Echtzeitlich), che ha proiettato sul monumento di Edvard Rusjan immagini create con l’aiuto dei partecipanti, creando scene bellissime, quasi psichedeliche.

 

Varie performance e installazioni hanno avuto luogo anche nei locali dell’Xcenter di Nova Gorica, del KB Center di Gorizia e per le strade di Nova Gorica. Non sono mancate proiezioni laser, concerti, opportunità di osservare il cielo con telescopi o di partecipare a delle conferenze, ecc. Al festival si sono presentati artisti che lavorano all’intersezione tra scienza, arte e tecnologia, scienziati di diversi settori: siamo orgogliosi dei nostri partner che hanno portato le arti multimediali nella nostra città in un modo così eccellente, contribuendo quindi alla visibilità della Capitale europea della cultura.

 

Foto: archivio del festival R.o.R

Other news
Altre notizie