(Scorrere a metà pagina per leggere il testo in italiano)

 

KAJ JE EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE?

 

Evropska prestolnica kulture (EPK) je projekt Evropske komisije, ki poteka vse od leta 1985. Ta naziv bosta leta 2025 nosili Nova Gorica in Gorica. Dobili sta ga s skupnim projektom čezmejne prestolnice kulture GO! 2025 katerega zmagovalnega tema je GO! Borderless. Poleg GO! 2025 pa bo naziv EPK nosilo tudi nemško mesto Chemnitz.

 

KATERE PROGRAME ZAJEMA PROJEKT GO! 2025?

 

Projekt je sestavljen iz stebrov: GO! SHARE, GO! GREEN, GO! EUROPE in EPK District.

 

Stebri zajemajo progame s katerimi si prizadevamo za revitalizacijo urbanega prostora, vključevanje vseh človeških virov, učenje ter spoznavanje kulture, dediščine in znanja za spodbujanje kulturne produkcije, ki ne pozna meja in je povezana z osnovnimi vrednotami evropske kulture. Oblikovan je zanimiv, v prihodnost usmerjen, trajnostno naravnan program, ki nadgrajuje posebnosti in bogastva regije ter na njih gradi odličnost projekta prestolnice evropske kulture.

 

Vse to si lahko podrobneje preberete v prijavni knjigi (Bid-book): PRIJAVNA KNJIGA

 

KAKO LAHKO SODELUJEM PRI PROJEKTU GO! 2025?

 

Sodelovanja so možna na več načinov:

 

1. Postanite del uradnega programa iz prijavne knjige

 

Prelistajte PRIJAVNO KNJIGO, kjer je predstavljen uradni program za leto 2025. Preverite, če vam je kakšen izmed projektov všeč in bi ga soustvarjali. V tem primeru se nam javite, da se pogovorimo o tem, kako ste lahko vključeni v projekt.

 

2. Prijavite se na javne razpise

 

Spremljajte razpise, ki jih objavljamo na naši spletni strani, na strani naših primarnih partnerskih organizacij:

 

 

KONTAKTI

 

info@go2025.eu

+386 51 222 105 (tajništvo)

 

CHE COS’È LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA?

 

La Capitale europea della cultura (CEC) è un progetto della Commissione Europea in corso dal 1985. Nova Gorica e Gorizia si fregeranno di tale titolo nel 2025. Sono riusciti a ottenerlo grazie al progetto congiunto di una capitale transfrontaliera della cultura GO! 2025, il cui tema vincente è GO! Borderless. Oltre a GO! 2025, il titolo di Capitale europea della cultura sarà detenuto anche dalla città tedesca di Chemnitz.

 

QUALI PROGRAMMI INCLUDE IL PROGETTO GO! 2025?

 

Il progetto si compone dei seguenti pilastri: GO! SHARE, GO! GREEN, GO! EUROPE e il Distretto della Capitale europea della cultura (in sloveno: EPK).

 

I pilastri includono programmi con i quali ci impegniamo per la rivitalizzazione dello spazio urbano, l’integrazione di tutte le risorse umane, l’apprendimento e la conoscenza della cultura, del patrimonio e della conoscenza per promuovere una produzione culturale che non conosce confini ed è collegata ai valori fondamentali della cultura europea. È stato progettato un programma interessante, lungimirante e sostenibile, che si basa sulle peculiarità e le ricchezze della regione e su di esse costruisce l’eccellenza del progetto per la Capitale europea della cultura.

 

Potete leggere tutto questo in modo più dettagliato nel libro della candidatura (Bid-book): BID BOOK

 

COME POSSO PARTECIPARE AL PROGETTO GO! 2025?

 

È possibile collaborare in diversi modi:

 

1) Entra a far parte del programma ufficiale del Bid Book

 

Sfoglia il BID BOOK dove viene presentato il programma ufficiale per il 2025. Verifica se qualcuno dei progetti ti piace e vorresti contribuire a crearlo. In questo caso, contattaci per discutere di come puoi essere coinvolto nel progetto

 

2) Candidati per i bandi pubblici

 

Segui i bandi che pubblichiamo sul nostro sito, sulle pagine delle nostre principali organizzazioni partner:

 

 

CONTATTI

 

info@go2025.eu

 

+386 51 222 105 (segreteria)

Other news
Altre notizie