Erika Johnson Debeljak: Vedela sem, da ima knjiga veliko moč / Erika Johnson Debeljak: Sapevo che il libro avesse un grande potere

Foto: Saša Kovačič

Prav danes bo pisateljica, esejistka, prevajalka Erika Johnson Debeljak gostja mestne knjižnice v nemškem Chemnitzu, kjer gostuje frankfurtski knjižni sejem. Ameriško-slovenska avtorica bo v tamkajšnji knjižnici predstavila svoj roman Devica, kraljica, vdova, prasica, ki se v nemškem prevodu glasi Verliebt, verheiratet, verwitwet, verhurt. Knjigo, ki je letos izšla pri založbi Verlagshaus Römerweg, bo predstavila v pogovoru s slovenskim publicistom Draženom Dragojevićem, besedilo v nemškem prevodu pa bo prebirala igralka Alida Bohnen iz ansambla gledališča v Chemnitzu.  

 

Slovenija je letos gostujoča država na frankfurtskem knjižnem sejmu, Erica Johnson Debeljak pa ena od avtoric, s katerimi se država predstavlja. V okviru sejma se branje izvaja tudi v Chemnitzu, ki bo leta 2025 skupaj z Novo Gorico in Gorico evropska prestolnica kulture. Knjiga s spomini in zapisi o nenadni moževi smrti, žalovanju in porajajoči se ženski samostojnosti so bili v Sloveniji dobro sprejeti. Piše o ganljivih spominih in osebnih izkušnjah, ki jih nenehno prepleta s pronicljivo antropološko analizo vdov iz različnih zgodovinskih obdobij in kultur ter ugotavlja, kako malo se je vloga vdove skozi zgodovino zares spremenila. Leta 2021 je bil roman na ljubljanskem knjižnem sejmu razglašen za knjigo leta.  

 

Avtorica se je rodila leta 1961 v San Franciscu v Kaliforniji, leta 1981 se je preselila v New York, na Univerzi Columbia diplomirala iz francoščine, leta 1993 pa odšla v Slovenijo, kjer se je poročila s pesnikom Alešem Debeljakom. Njen literarni prvenec Tujka v hiši domačinov je izšel leta 1999. Sledile so knjige Srečko Kosovel: Pesnik in jaz (2004), zbirka kratkih zgodb Tako si moj (2007), memoaristika Prepovedani kruh (2010) ter romana Anfita Cona (2012) in Tovarna koles (2015). Živi v Ljubljani. 

 

Proprio nella giornata di oggi, la scrittrice, saggista e traduttrice Erika Johnson Debeljak sarà ospite della biblioteca comunale di Chemnitz, in Germania, dove si sta svolgendo la Fiera del Libro di Francoforte. L’autrice americano-slovena presenterà alla biblioteca locale il suo romanzo Devica, kraljica, vdova, prasica (Virgin Wife Widow Whore), tradotto in tedesco come Verliebt, verheiratet, verwitwet, verhurt.  Il libro, pubblicato quest’anno da Verlagshaus Römerweg, sarà presentato in conversazione con il pubblicista sloveno Dražen Dragojević, mentre la traduzione in tedesco sarà letta dall’attrice Alida Bohnen dell’ensemble teatrale di Chemnitz.

 

Quest’anno è la Slovenia il Paese ospite della Fiera del Libro di Francoforte e Erica Johnson Debeljak è una delle autrici che la rappresentano. Nell’ambito della fiera si terrà anche un evento di lettura a Chemnitz, che sarà capitale europea della cultura nel 2025 insieme a Nova Gorica e Gorizia. Il libro di memorie e scritti della Johnson sulla morte improvvisa del marito, sul lutto e sull’emergere dell’indipendenza femminile è stato ben accolto in Slovenia. L’autrice scrive di ricordi commoventi e di esperienze personali, che intreccia continuamente con un’acuta analisi antropologica delle vedove di diversi periodi storici e di diverse culture, notando quanto poco sia cambiato il ruolo della vedova nel corso della storia. Nel 2021 il romanzo è stato nominato libro dell’anno alla Fiera del Libro di Lubiana.

 

L’autrice è nata nel 1961 a San Francisco in California, si è trasferita a New York nel 1981, si è laureata in francese alla Columbia University e si è trasferita in Slovenia nel 1993, dove ha sposato il poeta Aleš Debeljak. Il suo esordio letterario, Tujka v hiši domačinov, è stato pubblicato nel 1999, seguito da Srečko Kosovel: Pesnik in jaz (2004), dalla raccolta di racconti Tako si moj (2007), dal libro di memorie Forbidden Bread (2009) e dai romanzi Anfita Cona (2012) e Tovarna koles (2015). Vive a Lubiana.

Other news
Altre notizie