EDITORS x MRFY v soboto, 2. 9. 2023 / EDITORS x MRFY sabato 2 settembre 2023

Uporabne informacije

 

Nakup vstopnic je mogoč tukaj. Vstopnice bo mogoče kupiti tudi na samem dogodku.

 

Glede dostopa za invalide: organizirano je spremstvo do dvignjene površine za invalide.

 

Urnik: 

 

Koncert bo ob 19.30 otvorila predskupina MRFY. Ob 21.00 bodo nastopili EDITORS.

Blagajna se odpre ob 18.00, vrata za vstop na prizorišče se odprejo ob 19.00.

 

Na dogodek se lahko pripeljete z avtobusom: 

 

Na slovenski strani: prilagamo povezavo do voznega reda mestnega avtobusa.

 

Na italijanski strani: Občina Gorica v sodelovanju s podjetjem Azienda Provinciale Trasporti – APT Gorizia organizira prevoze od 18.00 do 00.35, s prekinitvijo med koncertom. Postanki bodo na parkirišču pred sejemsko upravo na ulici Via della Barca (omogočil CCIAA), na železniški postaji (Piazzale Martiri della Libertà), na Corso Italia št. 51/A v bližini nekdanje province in na Piazzale Casa Rossa (Via Kugy).

 

Najbližji parkingi:

 

Obiskovalci lahko parkirajo na parkiriščih v ulici Toscolano (parkirišče univerzitetne bolnišnice Azienda sanitaria Giuliano Isontina za nekdanjo civilno bolnišnico), v ulici Alviano (parkirišče tržaške univerze), na parkirišču ob galeriji Bombi (ulica Giustiniani) in na parkirišču pri Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica (Šempeter pri Gorici).

 

Zaprtje cest:

 

Lokalna policija v Gorici je izdala odredbo, da bi zagotovila uspešnost dogodka in pretočnost prometa v mestu. Poleg trga Piazzale della Casa Rossa, ki bo zaprt za promet od 29. avgusta do 4. septembra,  bo edina cesta, ki bo v soboto, 2. septembra (in do popolne odstranitve prizorišča), zaprta ves dan, cesta via Kugy.

 

Česa ne smete vzeti s seboj:

 

Tukaj je nekaj informacij o tem, česa NE smete vnesti na območje koncerta.

 

Pijače in druge prepovedane snovi: pijače v pločevinkah, steklenicah, kovinskih  ali plastičnih steklenicah, večjih od 0,5 litra (dovoljene so le plastenke, ki niso večje od 0,5 litra, brez pokrovčka); alkoholne pijače; razpršila (sredstva proti komarjem, dezodoranti, kreme za sončenje itd.); mamila.

 

Vstop z živalmi (vseh vrst in velikosti) ni mogoč, prav tako ne s kolesi, rolkami, drsalkami in hoverboard. Kovčki, vozički, torbe in nahrbtniki so dovoljeni le, če imajo prostornino manj kot 10 litrov.

 

Brez uradnega pooblastila ni dovoljeno vnašati: avdio/video snemalne opreme; profesionalnih in polprofesionalnih fotoaparatov; video kamer, goprojev, ipadov in tablic; palic za selfije in stativov; dežnikov in palic; glasbil, stadionskih trobil; pisal in laserskih kazalnikov; dronov.

 

 

Informazioni utili

 

I biglietti possono essere acquistati qui. I biglietti saranno disponibili anche all’evento.

 

Per quanto riguarda l’accesso delle persone disabili: vengono organizzati degli accompagnatori per raggiungere l’area rialzata per le persone disabili.

 

Orari:

 

Il concerto inizia alle ore 19:30 con l’apertura dei MRFY. Alle 21:00 suoneranno gli EDITORS.

La biglietteria aprirà alle ore 18.00, mentre i cancelli alle ore 19:00.

 

È possibile arrivare all’evento con il bus navetta:

 

Sul versante sloveno: ecco il link agli orari degli autobus urbani.

 

Sul versante italiano: Il servizio bus navetta gratuito, predisposto dal Comune di Gorizia in collaborazione con l’Azienda Provinciale Trasporti – APT Gorizia dalle ore 18:00 alle 00:35, con l’interruzione del servizio durante il concerto principale.

 

Le fermate sono previste presso il parcheggio messo a disposizione dalla CCIAA davanti l’Ente fiera di via della Barca, presso la Stazione ferroviaria (Piazzale Martiri della Libertà), in Corso Italia n. 51/A nei pressi dell’ex Provincia e nel Piazzale Casa Rossa (Via Kugy).

 

I parcheggi più vicini:

 

A disposizione degli spettatori ci saranno i parcheggi in via Toscolano (parcheggio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dietro all’ex ospedale civile), in via Alviano (parcheggio dell’Università di Trieste), il parcheggio adiacente alla galleria Bombi (via Giustiniani) e il parcheggio all’ospedale generale “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica (Šempeter pri Gorici).

 

Chiusura strade:

 

É stata emessa un’ordinanza dalla Polizia Locale di Gorizia sia per assicurare la buona riuscita dell’evento che per garantire la viabilità cittadina. Oltre al Piazzale della Casa Rossa, che è interdetto al traffico dal 29 agosto al 4 settembre, la sola strada chiusa per tutta la giornata di sabato 2 settembre (e fino a completo disallestimento) sarà via Kugy.

 

Cosa non portare con sé:

 

Si riportano in particolare alcune informazioni relativamente a cosa NON è possibile portare all’interno dell’area concerto.

 

Bevande e altre sostanze vietate: bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5 lt senza tappo); bevande alcooliche; bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc…); sostanze stupefacenti.

 

Non è possibile entrare con alcun animale (nessun genere o taglia), né con biciclette, skateboard, pattini e overboard. Valigie, trolley, borse e zaini sono ammessi solo se di capienza inferiore ai 10 litri.

 

Ad eccezione delle persone autorizzate non è possibile introdurre: apparecchiature per la registrazione audio/video; macchine fotografiche professionali e semiprofessionali; videocamere, gopro, ipad e tablet; bastoni per selfie e treppiedi; ombrelli e aste; strumenti musicali, trombette da stadio; penne e puntatori laser; droni.

Other news
Altre notizie