V začetku novembra je vodenje zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica v funkciji ustanovnega v. d. direktorja zavoda prevzel Novogoričan Gregor Karer, ki ga je na to mesto s sklepom imenoval  novogoriški župan dr. Klemen Miklavič. Direktorja javnega zavoda pa se bo iskalo z javnim razpisom, ki bo objavljen v ponedeljek, 3. januarja 2022.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se seznanijo z javnim razpisom, ki bo 3. januarja 2022 objavljen na spletni strani zavoda GO! 2025  www.go2025.eu in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si.

Kandidati bodo morali poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, ki jih določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • poznavanje strokovnega področja dela zavoda,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni,
 • sposobnost organiziranja in vodenja.

Kandidati bodo morali prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

All’inizio di novembre, Gregor Karer di Nova Gorica ha assunto la direzione del Javni zavod (ente pubblico) GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica, in funzione di direttore vicario, nominato a tale incarico con delibera del Sindaco di Nova Gorica, dott. Klemen Miklavič. Il direttore del Javni zavod sarà invece nominato in seguito a procedura ad evidenza pubblica tramite bando di concorso pubblico, che sarà pubblicato lunedì 3 gennaio 2022.

Tutti i candidati interessati sono invitati a prendere visione del bando pubblico, che sarà pubblicato il 3 gennaio 2022 sul sito del GO! 2025 www.go2025.eu e sul sito del Comune di Nova Gorica www.nova-gorica.si.

Oltre alle condizioni generali previste dalla legge, i candidati dovranno soddisfare anche le seguenti condizioni previste dal Decreto Istituzionale del GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica:

 • formazione universitaria superiore (precedente), almeno specializzazione in alta formazione professionale (precedente), laurea magistrale (seconda laurea Bologna), laurea magistrale in alta formazione professionale (precedente),
 • almeno cinque anni di esperienza in posizioni dirigenziali,
 • conoscenza del campo professionale di lavoro dell’istituto,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • conoscenza della lingua italiana e
 • inglese ad un livello superiore,
 • capacità di organizzare e dirigere.

Ai candidati sarà richiesto di allegare un curriculum vitae e un programma per lo sviluppo dell’istituto per il mandato.

Other news
Altre notizie