Foto: Chemnitz 2025

Med petimi kandidaturami nemških mest je zmagal Chemnitz 2025, s katerim imamo načrtovanih več projektov · Tra i cinque candidati delle città tedesche, ha vinto la città di Chemnitz 2025, con il quale abbiamo in programma diversi progetti

Leta 2025 bosta dve Evropski prestolnici kulture – eno bo gostila Slovenija in drugo Nemčija. Nemško zmagovalko za ta prestižen naziv so razglasili v sredo, 28. 10. 2020. Med petimi kandidati, ki so se borili v finalnem krogu je zmagalo mesto Chemnitz. Chemnitz 2025, iskrene čestitke!

Nel 2025 ci saranno due città scelte come Capitale europee della cultura – l’una ospitata dalla Slovenia, l’altra dalla Germania. La città vincitrice tedesca di questo prestigioso titolo è stata annunciata mercoledì, 28. 10. 2020. Tra i cinque candidati che si sono battuti nel finale, ha vinto la città di Chemnitz. Chemnitz 2025, congratulazioni di cuore!

Chemnitz 2025 obravnava pomembno temo sodobne Evrope. S svojim sloganom “C the unseen” oz. “videti neopazno” usmerja pozornost v “nevidno mesto, nevidne evropske sosede, nevidne kraje in biografije, nevidne talente vsakega posameznika. Program vključuje tudi številna druga nevidna mesta ali regije v Evropi, ki dajejo močno izjavo za demokratično sožitje, zlasti ljudi, ki pomagajo živeti svetovljansko skupnost čez državne meje. ” (Chemnitz 2025)

Vrednote, ki izhajajo iz njihovega slogana se lepo povezujejo z našim #borderless sloganom, ki želi preseči meje; meje med državami, med ljudmi, med jeziki, med pogledi. Zato ne preseneča, da imamo v naši prijavni knjigi načrtovanih več projektov, ki smo jih zasnovali skupaj s Chemnitzem 2025.

 

Chemnitz 2025 affronta una tematica importante dell’Europa moderna. Con il suo slogan »C the unseen« o »vedi le cose invisibili« si concentra sulle »città invisibili, i vicini invisibili europei, i luoghi invisibili, le biografie e i talenti invisibili di ogni individuo. Il programma include le altre città o regioni invisibili in Europa che affermano con forza la convivenza democratica, in particolare le persone che aiutano vivere una comunità cosmopolita oltre i confini nazionali.« (Chemnitz 2025).

I valori, menzionati nel loro slogan si collegano con il nostro slogan #borderless, che cerca di trascendere i confini; confini tra i paesi, tra le persone, tra lingue, tra gli sguardi. Non sorprende quindi che abbiamo diversi progetti pianificati nel nostro bidbook, che è stato progettato insieme a Chemnitz 2025

Velik aplavz tudi ostalim štirim mestom Magdeburg, Hannover, Hildesheim in Nürnberg, ki so se v finalnem krogu borila za naziv EPK.

Un grande applauso per le altre quattro città: Mageburg, Hannover, Hildesheim e Nürberg, che si sono battute nel finale per il titolo della Capitale europea della cultura.

Other news
Altre notizie