Umetniški kolektiv BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, ki bo za GO! 2025 organiziral umetniške rezidence (s 15 letnimi izkušnjami), že nekaj tednov gostuje pri naši sestrski, nemški evropski prestolnici kulture 2025.
🎨 Tako kot Nova Gorica je tudi Chemnitz nastal po drugi svetovni vojni in je bil oblikovan po idejah socialističnega urbanističnega načrtovanja in to je le ena izmed mnogih vzporednic, ki jih bomo lahko vlekli v večletnem sodelovanju. Na rezidenčnem programu Dialogfelder društva Klub Solitaer e.V. v okrožju Sonnenbergu, ki ga je podprl Chemnitz 2025, so mimoidoči doživeli akcijo kolektiva BridA, s sliko, ki je nastala na podlagi zvočnih navodil in obravnava digitalnost v urbanem prostoru.
Predstavniki Chemnitza so nas pred letom dni že obiskali v Goricah, ko smo bili še kandidati za EPK, sedaj smo pa preko BridE, mi prvič spoznali njihovo prestolnico. Vtise in možnosti sodelovanj nam bo BridA predstavila 9. septembra v Solkanu v Mobilet kiosku na Trgu Marka Plenčiča.
Prisrčno vabljeni, naj se povezovanje začne!
ekipa GO! 2025
Il collettivo artistico BridA, che per GO! 2025 organizzerà le residenze d’artista (con 15 anni di esperienza), è già da diverse settimane ospite della nostra città sorella, la Capitale europea della cultura 2025 tedesca.
Proprio come Nova Gorica, così anche Chemnitz è stata creata dopo la Seconda guerra mondiale ed è stata progettata secondo le idee dell’urbanistica socialista. E questo è solo uno dei tanti paralleli che potremo tracciare durante questa collaborazione pluriennale.
🎨 Al programma di residenza Dialofelder del Club Solitaer e.V nel distretto di Sonnenberg, supportato da @Chemnitz2025, i passanti hanno sperimentato l’energia del collettivo BridA tramite un’immagine creata sulla base di istruzioni audio e che affronta il digitale nello spazio urbano.
Dei rappresentanti di Chemnitz ci hanno già fatto visita a Gorizia un anno fa, quando eravamo ancora solo candidati alla CEC, mentre ora grazie a BridA abbiamo avuto la possibilità di incontrare per la prima volta la loro capitale.
BridA presenterà le sue impressioni e le possibilità di collaborazione il 9 settembre a Salcano presso il chiosco Mobilet in piazza Marko Plenčič.
Ti aspettiamo, che la collaborazione abbia inizio!
Team GO! 2025
Other news
Altre notizie