Čezmejno filmsko poletje pod zvezdami / Un'estate transfrontaliera di cinema sotto le stelle

Danes se začenja Kinoateljejevo filmsko poletje na prostem – sezono druženja ob filmskih poslasticah pod zvezdami tradicionalno otvarjajo z Letnim kinom v Štandrežu, ki vas vabi v soj filmskega projektorja danes in jutri, 15. in 16. junija ob 21. uri. Kinoatelje skupaj z društvom Otona Župančiča v Kulturnem domu Andrej Budal tako že šesto leto zapored organizira dva večera, posvečena slovenskemu filmu, ogledati si bo mogoče filma Orkester (2021) Matevža Luzarja in Zgodbe iz kostanjevih gozdov (2019) Gregorja Božiča. Za uvod v prvo projekcijo bo poskrbel Pihalni orkester Kras, za drugo pa kratki filmi, ki so nastali na Kinoateljejevih delavnicah na osnovnih šolah v Sovodnjah ob Soči, Pevmi in Biljah.  

 

Vse do druge polovice avgusta je nato načrtovanih še več filmskih doživetij, ki se bodo v organizaciji Kinoateljeja odvijala tako na slovenski kot italijanski strani. Obetata se filmska večera v Letnem kinu Cinema Belvedere v Špetru, ne smemo pozabiti niti na predvajanje na Trgu Evrope; sledi javnosti najbolj poznan Letni kino Silvana Furlana na Ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, platno bo postavljeno tudi v Letnem kinu Grgar, filmsko poletje na prostem pa se bo zaključilo s projekcijo v sklopu iniciative Kino v gozdu. Novice o programu lahko spremljate na Kinoateljejevi spletni strani.  

 

Kinoatelje je zaradi svoje čezmejnosti tudi tesno povezan s poslanstvom evropske prestolnice kulture – v okviru programa GO! 2025 vodi projekta Kinovozlišče, namenjenega razvoju odprtega, izzivalnega in inovativnega čezmejnega avdiovizualnega sektorja, in VZHOD–ZAHOD Meja skozi film in zgodovino, ki o filmski produkciji razmišlja preko raziskav in študij, strokovnih srečanj, simpozijev, filmskih retrospektiv itd. 

 

Za film bo v juliju poskrbel tudi filmski festival Sergio Amidei, ki na različnih lokacijah po Gorici organizira filmske dogodke in predvajanja. Več o programu lahko preberete na povezavi.

 

Inizia oggi l’estate cinematografica all’aperto di Κinoatelje: la stagione della socializzazione con proposte cinematografiche sotto le stelle si apre tradizionalmente con il Sant’Andrea open-air cinema. Le proiezioni all’aperto si terranno oggi e domani, 15 e 16 giugno, alle 21.00. Il Kinoatelje e l’associazione culturale Oton Župančič organizzano insieme per il sesto anno consecutivo presso il Kulturni dom Andrej Budal ben due serate dedicate al cinema sloveno. In programma i film Orchestra (2021) del regista Matevž Luzar e Storie dal bosco di castagne del regista Gregor Božič. La prima proiezione sarà introdotta dall’Orchestra filarmonica Kras, mentre prima del secondo film il pubblico potrà assistere alla proiezione dei cortometraggi realizzati durante i laboratori cinematografici proposti dal Kinoatelje presso le scuole a Savogna d’Isonzo, Piuma e Bilje.

 

Fino alla seconda metà di agosto sono previsti anche altri eventi cinematografici estivi proposti dal Kinoatelje, sia sul versante sloveno che su quello italiano. In particolare, si terranno due serate cinematografiche al Cinema Belvedere a San Pietro al Natisone, e non dimentichiamoci la proiezione in Piazza della Transalpina; a seguire il più conosciuto Silvan Furlan open-air cinema a Nova Gorica, uno schermo sarà allestito anche al Grgar open-air cinema e l’estate cinematografica all’aperto si concluderà con una proiezione nell’ambito dell’iniziativa Cinema nel bosco. Potete seguire gli aggiornamenti del programma sul sito web di Kinoatelje.

 

Per la sua natura transfrontaliera, il Kinoatelje è strettamente collegato alla missione della Capitale europea della cultura: nell’ambito del programma GO! 2025 promuove i progetti Hub del cinema, inteso per lo sviluppo di un settore audiovisivo transfrontaliero aperto, stimolante e innovativo, e ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia che riflette sulla produzione cinematografica attraverso ricerche e studi, incontri di esperti, simposi, retrospettive cinematografiche, ecc.

 

Nel mese di luglio, il Premio Sergio Amidei si occuperà anche di cinema, organizzando eventi e proiezioni in varie località di Gorizia. Per saperne di più sul programma, cliccate qui.

Other news
Altre notizie