Imaš dobro idejo za ime sistema IZPOSOJE KOLES v obeh GORICAH? · Hai un'idea creativa per il nome del sistema di BIKE SHARING a Gorizia e Nova Gorica?

Decembra prihaja v Novo Gorico in Šempeter sistem izposoje koles, ki bo združljiv z že obstoječim sistemom v Gorici. Na slovenski strani bo na voljo 37 koles, od tega 26 navadnih in 11 električnih. Župana obeh Goric sta se odločila naj ime sistema izberejo občani!

A dicembre arriverà a Nova Gorica e Šempeter un sistema di noleggio biciclette compatibile con il sistema già esistente a Gorizia. Sul versante sloveno saranno disponibili 37 biciclette, di cui 26 ordinarie e 11 elettriche. I sindaci di entrambe le città hanno deciso che il nome del sistema dovrebbe essere scelto dai cittadini

Pravila sodelovanja:

Na info@go2025.eu nam napišite do 3 predloge imen sistema

ime naj bo čezmejno, mednarodno in v povezavi z mobilnostjo ali kolesi

natečaj poteka do 7. septembra 2020 na različnih platformah

Nagrada: Izbrano ime bo nagrajencu prineslo darilno kartico v vrednosti 250 €, ki jih bo lahko v 1 letu porabil za izposojo čezmejnih koles.

Vklopi kreativo in zaGOn!

Regole di partecipazione:

Scrivi fino a 3 proposte di nomi per il sistema di bike sharing ( info@go2025.eu)

Il nome deve essere transfrontaliero, internazionale e correlato alla mobilità o alle biciclette

Il concorso si svolge fino al 7 settembre 2020 su varie piattaforme

Premio: il nome scelto porterà al vincitore una carta regalo del valore di € 250, che potrà essere utilizzate per 1 anno per noleggiare le biciclette transfrontaliere.

Libera la creatività e via in sella! GO!

#SharingIsCaring #GoGreen #GoBorderless

Other news
Altre notizie