Zaključil se je oddajni rok za #natečaj za novo celostno grafično podobo GO! 2025, ki se bo uporabljala do predaje zapuščine projekta do leta 2027.

 

✍🏻 Prijavilo se je 73 subjektov, od tega jih je 51 priložilo vse zahtevane vsebine. #Mednarodno komisijo, ki bo v tem mesecu izbirala med slednjimi anonimnimi prijavami iz cele Evrope, sestavljajo:

 

▪️ Kaja Širok, zgodovinarka, deset let je bila direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije in raziskovalka na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Skrbnica projekta EPICenter in vodja mednarodnih odnosov pri GO! 2025.

▪️ Maja Murenc, komunikologijnja z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju trženja in družbenih medijev, tako v poslovnem kot v javnem sektorju. Ustvarjalka vsebin ter vodja komuniciranja in trženja pri GO! 2025.

▪️ Karl Stocker, zgodovinar, direktor razstav, vodja oddelka za oblikovanje razstav in informacijsko oblikovanje na Univerzi za uporabne znanosti v Gradcu, ustanovitelj in direktor Bisdato Exhibition & Museum Design, odgovoren za znanstveno-raziskovalne projekte in veleposlanik Gradca za Unescovo mesto oblikovanja.

▪️ Ettore Concetti, grafični oblikovalec, zmagovalec natečaja za logotip Matere Evropske prestolnice kulture 2019. Ustanovitelj neodvisnega studia za grafično oblikovanje “Graphic Opera”, ki je specializiran v vizualni podobi, umetniški režiji in vizualni komunikaciji. Zmagovalec mednarodnih nagrad in ima podružnico tudi v Brooklynu (New York).

▪️ Soni Makarovič, grafični oblikovalec z več kot 20-letnimi izkušnjami predvsem na področju oblikovanja interakcij in uporabniške izkušnje. Sodeluje z zagonskimi in velikimi podjetji, pri čemer deluje na področjih razširjene resničnosti, pametnih mest ter orodij za komunikacijo in sodelovanje.

 

Kriteriji ocenjevanja so:
🖋️ skladnost z vrednotami kandidature, zapisanimi v prijavni knjigi
🖋️ izvirnost, estetika in aplikativnost različnim formatom in komunikacijskim sredstvom
🖋️ prepoznavnost razlike med institucionalno in komercialno znamko

 

Zmagovalec natečaja prejme 7.000 € in dobi moralne #avtorske pravice do podobe, GO! 2025 pa lastništvo nad idejnim predlogom.

 

Veselimo se #kreative in aplikativnih rešitev za naš unikaten, kompleksen, čezmejni projekt; evropska prestolnica v dveh državah in treh jezikih (slo, it & ang)! 🇸🇮💡🇮🇹

 

– ekipa GO! 2025

 

 

È scaduto il termine per la presentazione delle domande al bando per la nuova immagine integrale del nostro progetto che sarà utilizzata fino al 2027 (saremo Capitale Europea nel 2025, ma l’eredità del progetto si tramanderà fino al 2027).

 

✍🏻 73 soggetti hanno presentato domanda, di cui 51 hanno presentato tutti i contenuti richiesti. La Commissione, che ha scelto tra le candidature anonime provenienti da tutta #Europa, è composta da:

 

▪️ Kaja Širok, storica, è stata per dieci anni direttrice del Museo Nazionale Sloveno di Storia Contemporanea e ha lavorato come ricercatrice presso la Facoltà di Filosofia di Ljubljana. Curatrice del progetto EPICenter e responsabile delle relazioni internazionali per GO! 2025.

▪️ Maja Murenc, B.A. in Media e Comunicazione, con oltre 10 anni di esperienza in marketing e social media, sia nel settore business che nel settore pubblico. Content creator e manager comunicazione e marketing di GO! 2025.

▪️ Karl Stocker, storico, direttore di mostre, capo del dipartimento Exhibition Design e Information Design presso l’Università di Scienze Applicate di Graz, professore presso l’Università di Graz e di Kassel, fondatore e direttore di Bisdato Exhibition & Museum Design, responsabile di progetti di ricerca scientifica, direttore di mostre, ambasciatore di Graz UNESCO City of Design.

▪️ Ettore Concetti, graphic designer, vincitore del concorso per il logo di Matera Capitale europea della Cultura 2019. Fondatore dello studio indipendente di progettazione grafica “Graphic Opera”, specializzato in identità visiva, direzione artistica e comunicazione visiva. Vincitore di premi internazionali, dal 2018 è presente anche a Brooklyn (New York) con una sede distaccata.

▪️ Soni Makarovič, Senior UserExperience e Graphic designer con oltre 20 anni di esperienza nel graphic design, branding, interaction design e user experience design. Collabora dalle startup alle grandi aziende, lavorando in campi come realtà aumentata, strumenti di comunicazione e collaborazione.

 

I criteri di valutazione sono:
🖋️ conformità con i valori della candidatura riportati nel bidbook
🖋️ originalità, estetica e applicabilità a vari formati e mezzi di comunicazione
🖋️ riconoscibilità della differenza tra il marchio istituzionale e quello commerciale

 

Il vincitore del #bando riceve 7.000 € e ha il diritto d’autore morale sull’immagine, mentre GO! 2025 ritiene la titolarità della proposta concettuale.

 

Non vediamo l’ora di vedere le vostre soluzioni #creative e applicative per il nostro progetto unico, complesso e transfrontaliero; Capitale europea in due paesi e tre lingue (slo, it & ing)! 🇸🇮💡🇮🇹

 

– Team GO! 2025

#BorderlessBrand #UniqueCapitalOfCulture

Other news
Altre notizie