BORDERLESS GORIZIA – NOVA GORICA 2025 from Boris Nanut on Vimeo.

 

Boris Nanut, italijanski državljan slovenske narodnosti, je v obdobju štirih let posnel ta video, ki prikazuje, kako obe Gorici res živita pod istim nebom. Veseli smo, ko ljudi navdihujeta naša #BorderlessStory in naše edinstveno ozemlje.
Hvala za sporočilo, s katerim se vsi poistovetimo – naša regija, življenja in miselnost so #borderless!
Boris Nanut, cittadino italiano di nazionalità slovena, ha registrato questo video nell’arco di quattro anni, mostrando come entrambe le Gorizie vivano davvero sotto lo stesso cielo. Siamo felici quando le persone si lasciano ispirare dalla nostra Borderless Story e dal nostro territorio unico.
Grazie per il messaggio con cui siamo tutti d’accordo: la nostra regione, la nostra vita e la nostra mente sono #borderless!
Other news
Altre notizie