Študentje arhitekture Univerze v Trstu in Univerze v Ljubljani so združili moči z mislijo na Evropsko prestolnico kulture 2025 in pripravili arhitekturni laboratorij, v katerem so razvili koncepte za nadgradnjo prostorov v Novi Gorici in Gorici. Posebej jih je zanimalo, kako bi v obstoječe lahko umestili paviljone za razstave in dogodke do leta 2025 oziroma prav za leto evropske prestolnice kulture. V tej fazi projekta so razvili 20 paviljonov, in sicer na lokacijah goriškega gradu, bivšega mejnega prehoda v Rožni Dolini, na obeh železniških postajah, v parku Basaglia ob bivši goriški bolnišnici, ob goriških vojašnicah in drugje. Ideja je bila vzpostaviti Gorico kot paviljonsko mesto, predvsem pa dati mestoma nov obraz evropske prestolnice kulture.

 

Študentje arhitekture so razmišljali, da bi recimo potrebovali paviljon, iz katerega bi lahko občudovali reko, spet drugi so predlagali 47 metrov visok stolp za opazovanje somestja, načrtovali so muzejske paviljone, iskali nove osi, ki bi povezale obe Gorici, ena denimo med tunelom Bombi in Trgom Evrope, pod drobnogled so vzeli sosesko na območju Stračic. Nekateri bi nekdanjo mejni črto na Rafutu/Pristavi transformirali v vrata prehoda, spet drugi so snovali mostove, stavbe, vertikalne vrtove. Obe goriški občini sta ideje mladih arhitektov sprejeli z zanimanjem in jih bosta preučili.

 

Gli studenti di Architettura dell’Università di Trieste e dell’Università di Lubiana hanno unito le forze in vista della Capitale europea della cultura 2025 e hanno creato un laboratorio di architettura per sviluppare concetti per la riqualificazione degli spazi di Nova Gorica e Gorizia. In particolare, hanno lavorato a come recuperare dei luoghi della città attraverso dei padiglioni che possano trasformarli e che accoglieranno mostre ed eventi entro il 2025, anno della Capitale europea della cultura. Al momento, di padiglioni ne sono stati pensati una ventina, ad esempio: in Castello, all’ex valico di Casa Rossa, nelle due stazioni, in parco Basaglia accanto all’ex ospedale e nell’area delle Casermette. L’idea è di far diventare Gorizia una “Pavillion City” e, soprattutto, si vuole dare un nuovo volto alle due città in vista della Capitale europea della cultura.

 

Gli studenti di Architettura hanno pensato a diversi padiglioni: ad esempio, hanno proposto un padiglione da cui ammirare il fiume, alcuni hanno ideato una torre alta 47 metri per osservare le due città, sono stati progettati padiglioni museali, si cercavano nuove assi di collegamento tra le due città goriziane, ad esempio una dalla galleria Bombi alla Transalpina, e si guardava al quartiere dell’area di Straccis. Alcuni avrebbero trasformato l’ex linea di confine di Rafut/Pristava in una porta d’accesso, altri stavano progettando ponti, edifici, giardini verticali. I comuni di Gorizia e Nova Gorica hanno accolto con entusiasmo le idee dei giovani architetti e le esamineranno.

Other news
Altre notizie