Počaščeni smo, da smo prejeli ogromno prijav na razpis za SOORGANIZACIJO DOGODKOV, kjer smo točkovali umetniško #izvirnost, profesionalnost, vključevanje lokalnih in mednarodnih umetnikov, #čezmejnost, #trajnost in skladnost z načeli EPK GO! 2025, navedenimi v naši prijavni knjigi.
Zmagovalci so:
1.🌟 Artisti Associati: VISAVÌ Gorizia
Prvi mednarodni čezmejni festival sodobnega plesa v obeh Goricah.
2.🌟 Društvo Zvočni izviri: Orkester Brez Meja
Čezmejni projekt, ki raziskuje teme, povezane z mejno problematiko, ter naslavlja kritične meje evropske skupnosti.
3.🌟 Društvo Kinoatelje: By My Side
Fotografska razstava, ki predstavlja širšo raziskavo življenja v evropskih mestih, ki jih je oz. jih še ločuje meja.
4.🌟 Galerija GONG: Razstava Anne Pontel
Razstava v galeriji, ki temelji na strategiji čezmejnega delovanja.
5.🌟 Associazione Corsia d’ Emergenza: Zgodbe iz meje
Laboratorij za ustvarjanje multimedijskih vsebin, ki razvoj vsebin vidijo v ustvarjanju avdio vodnika za pametne telefone.
6.🌟 KUD Če povem: Festival Če povem
Festival v Čepovanu, kulturnimi dogodki in koncerti slovenskih in italijanskih umetnikov.
7.🌟 Zavod MN Dance Company: Go Beyond
Dve čezmejni plesni predstavi in večer plesnih filmov na Trgu Evrope
8.🌟 Porte aNordEst: Eppure rinasce!
Revitalizacija kulturnih programov v starem mestnem jedru v ulici Raštel (Gorica).
9.🌟 KUD KREA: Festival jezikov in kulture
Večjezičen projekt, ki bo mladim pribljižal tuje jezike tudi na primerih življenja dvojezičnih družin in različnih kultur.
10.🌟 Društvo Artes: Pot k živi vodi
V Pedrovem bo potekalo bogato kulturno-umetniško srečanje in izmenjava domačih in tujih priznanih likovnih ustvarjalcev.

Končno uvrstitev predlogov si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI.

🔜 Do leta 2025 bodo objavljeni novi razpisi, tudi za športne in druge prireditve, za vključevanje in sodelovanje prebivalcev območja EPK ter delovanje ljubiteljskih skupin. 💛
Čestitke iz srca zmagovalcem – veselimo se realizacije čezmejnih vsebin! 🇸🇮💪🇮🇹
ekipa GO! 2025
Siamo onorati di aver ricevuto un numero così grande di domande per il bando per la COORGANIZZAZIONE DI EVENTI, dove abbiamo valutato #originalità artistica, professionalità, coinvolgimento di artisti locali e internazionali, carattere #transfrontaliero, #sostenibilità e conformità agli obiettivi di CEC GO! 2025 elencati nel nostro bid book.
Vincitori sono:
1.🌟 a.ArtistiAssociati: VISAVÌ Gorizia
Il primo festival internazionale transfrontaliero di danza contemporanea tra le due Gorizie.
2.🌟 Društvo Zvočni izviri: L’Orchestra Senza Confini
Un progetto transfrontaliero che esplora temi legati alle questioni di confine e affronta criticamente i confini della comunità europea.
3.🌟 Društvo Kinoatelje: By My Side
Mostra fotografica che presenta e narra la vita delle città europee separate da confini odierni o passati.
4.🌟 Galerija GONG: Razstava Anna Pontel
Mostra nella galleria che si basa su attività transfrontaliere.
5.🌟 Associazione Corsia d’ Emergenza: Racconti di confine
Laboratorio di creazione multimediale che vede lo sviluppo di contenuti narrativi tramite la creazione di un itinerario audio per smartphone.
6.🌟 KUD Če povem: Festival Če povem
Festival a Čepovan, eventi culturali e concerti di artisti sloveni e italiani.
7.🌟 MN Dance Company: Go Beyond
Due spettacoli di danza con danzatori transfrontalieri e serata di film di danza artistica in Piazza Transalpina.
8.🌟 Porte aNordEst: Eppure rinasce!
Rivitalizzazione dei programmi culturali nel centro storico della Via Rastello (Gorizia).
9.🌟 KUD KREA: Festival jezikov in kulture
Progetto multilingue che avvicinerà le lingue straniere ai giovani, anche sugli esempi di vita di famiglie bilingue e culture diverse.
10.🌟 Društvo Artes: Pot k živi vodi
A Pedrovo si svolgerà un ricco incontro e scambio culturale e artistico di artisti di fama nazionale e internazionale.

 

La graduatoria finale è disponibile al questo INDIRIZZO..

🔜 Entro il 2025 saranno pubblicati nuovi bandi, anche per eventi sportivi e non, per il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti dell’area CEC e il funzionamento dei gruppi dilettantistici.💛
Ci congratuliamo con i vincitori – non vediamo l’ora di realizzare questi progetti transfrontalieri!
Team GO! 2025
Other news
Altre notizie