gregor-bozic-marina-gum-12149911_171407_20200513094236

Foto: Osebni arhiv · Archivio personale

Zgodbe iz kostanjevih gozdov se bodo potegovale za nagrado Oskar za najboljši mednarodni celovečerni film 2021 · Storie dai boschi di castagne correranno per Oscar per il miglior film in lingua straniera 2021

Gregor Božič & GO! 2025

✨ Borderless story goes to Oscar Awards

Stories from the Chestnut Woods is a #borderless film about disintegration of a small community near the Slovenian-Italian border after the Second World War.

The film brings to life a poetic nature of the region, telling the stories of people who are still defiantly inhabiting the remote #borderlands, as well as ubiquitous traces and memories of all those who have already left in pursuit of their wish for a better tomorrow.

It has been selected by a group of experts as Slovenia's submission for a nomination for best international feature film award at the 93rd The Academy Oscar Awards set to be held on 25 April 2021.

We as a team GO! 2025 are proud to have Gregor as author of various artistic projects for our GO! Borderless candidacy. Big respect, you are our winner already!🙏🎈

#BorderlessArtist #ProudToHaveYouWithUs

Posted by GO 2025 Nova Gorica · Gorizia on Saturday, 31 October 2020

Zgodbe iz kostanjevih gozdov je čezmejni film, postavljen v čas po drugi svetovni vojni. Govori o ljudeh iz majhne skupnosti blizu slovensko-italijanske meje, ki »še vedno uporno naseljujejo odročno obmejno pokrajino, pa tudi vseprisotne sledi in spomine po tistih, ki so že odšli z željo po boljšem jutri”.

Storie dai boschi di castagne è il film transfrontaliero, ambientato negli anni dopo la Seconda guerra mondiale. Parla di persone da una piccola comunità al confine italo-slovena che “ancora popolano una remota regione di confine, ma anche di tracce e ricordi onnipresenti di chi è già partito con il desiderio di un domani migliore.”

Prvenec Gregorja Božiča je prepričal Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, saj je zajel brezčasni, skorajda arhetipski duh Benečije. Strokovnjaki poudarjajo, da poleg “izjemne filmske fotografije, dodelane scenografije, zvočne podobe ter pretanjenim čutom za grajenje sanjskega ritma portretira specifičen prostor, hkrati pa uspe spregovoriti o odhajanju v tuje kraje kot o povsem življenjski in predvsem univerzalni potrebi posameznikov, ki morajo iz tega ali onega razloga zapustiti v času zataknjeno dimenzijo lastnega okolja.”

Il debutto di Gregor Božič ha convinto l’Unione dell’associazione dei creatori dei film sloveni, perché ha catturato eterno, quasi archetipico spirito del Veneto. Gli esperti sottolineano che accanto al “eccezionale immagine cinematografica, bellissima scenografia, la colonna sonora e con un sottile senso per costruire un ritmo onirico, il film dipinge l’ambiente e allo stesso tempo riesce a parlare dell’andare nei luoghi stranieri come un bisogno completamente vitale e soprattutto universale di ciascuno che debba lasciare per un motivo o l’altro la dimensione del proprio ambiente, bloccata nel tempo.”

Gregor Božič je o filmu povedal, da so “na filmski trak skušali prenesti duh Benečije, tega posebnega prostora, ki so ga skozi stoletja oblikovale politične napetosti in revščina, pa tudi izseljevanje prebivalstva. Želeli smo, da bi prostor zaživel kot glavni junak filma – skozi atmosfero večinoma zapuščenih vasi, skozi arhitekturo in predmete, skozi privide in prisluhe, ki so ostali za njihovimi nekdanjimi prebivalci, ter, najpomembnejše, skozi naravo – v obliki, ki je neločljivo povezana s tem prostorom: kot pravljica, ki jo prebereš pred nočjo.”

Gregor Božič ha detto a proposito del film che “hanno cercato di trasferire lo spirito di Venezia sulla pellicola cinematografia, questo spazio speciale che nei secoli è stato plasmato dalle tensioni politiche e dalla povertà, oltre che dall’emigrazione della popolazione. Volevamo che lo spazio prendesse vita come il protagonista del film – tramite l’atmosfera dei villaggi abbandonati, tramite l’architettura e gli oggetti, tramite le allucinazioni visive e uditive, che sono rimasti dietro i loro abitanti, e, soprattutto, tramite la natura – nella forma inestricabilmente legata con questo spazio: come una fiaba, che si legge prima del tramonto.”

Zgodbe iz kostanjevih gozdov je nastal v slovensko-italijanski koprodukciji, ki sta jo napisala Božič in Marina Gumzi, producentka filma. Čezmejna je tudi igralska zasedba, saj v glavnih vlogah igrajo Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser in Janez Škof.

Storie dai boschi di castagne è stato creato in una coproduzione italo-slovena, scritta da Božič e la produttrice del film, Marina Gumzi. Anche il cast è transfrontaliero con Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser e Janez Škof nei ruoli principali.

Ekipa GO! 2025 je ponosna, da je Gregor Božič avtor več projektov umetniškega programa naše GO! Borderless kandidature.

Il team GO! 2025 è orgoglioso, che Gregor Božič sia l’autore dei diversi progetti nel programma artistico della nostra GO! Borderless candidatura.

Other news
Altre notizie