Tomi Janžič za GO! 2025 · Tomi Janežič per GO! 2025

Tomi Janezič se je rodil in odraščal v Novi Gorici in je eden najbolj priznanih slovenskih gledaliških režiserjev ter mednarodno priznan strokovnjak na področju igre.

Predaval in nastopal je v večini evropskih držav, Rusiji in ZDA. Za svoje umetniško delo je Janežič prejel več kot trideset mednarodnih nagrad. Njegova edinstvena tehnika s pristopom “psihodrame” predstavlja posebno izkušnjo za igralce in občinstvo.

Tomi Janežič è nato e cresciuto a Nova Gorica ed e uno dei più noti registi teatrali sloveni. Lui è riconosciuto a livello internazionale nel campo dello spettacolo teatrale. Tomi ha tenuto lezioni di spettacolo teatrale e ha recitato nella maggior parte dei paesi europei, in Russia e negli Stati Uniti. Per il suo lavoro artistico ha ricevuto più di trenta premi internazionali. La sua tecnica unica tramite l’approccio di »psicodramma« rappresenta un’esperienza speciale così per gli attori che per gli spettatori.

Tomi bo z nami sodeloval pri projektu “Destinyation”. Pri projektu bo skupaj s Simono Semenič iz Ajdovščine, eno najbolj nagrajenih in prevedenih dramskih pisateljic v Sloveniji, raziskoval smrt zadnjega francoskega kralja, ki je pokopan v cerkvi na Kostanjevici.
Tomi Janžič je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2021, ki predstavlja najpomembnejšo slovensko državno nagrado za umetnike.

Tomi lavorerà con noi al progetto »Destinyation«. Il progetto indagherà sulla morte dell’ultimo re francese, sepolto a monastero di Kostanjevica. Lui lavorerà insieme a Simona Semenič di Ajdovščina (Aidussina), una delle drammaturghe più premiate e tradotte in Slovenia.
Tomi Janežič è il destinatario del premio Prešeren del 2021, che è il più importante premio sloveno per gli artisti.

Iskrene čestitke ob tem uspehu!

Sincere congratulazioni a Tomi per questo successo!

#GameChanger #ComingBackHome

Other news
Altre notizie