Anja Medved za GO! 2025 · Anja Medved per GO! 2025

Anja Medved je novogoriška režiserka in producentka, ki že vse življenje raziskuje, snema in predstavlja kolektivni spomin naše regije. Posnela je več omembe vrednih dokumentarnih filmov, ki temeljijo na življenju ob meji.

Anja Medved è la regista e produttrice di Nuova Gorica che ha ricercato, filmato e presentato i ricordi collettivi della nostra regione per tutta la vita. Lei ha realizzato diversi film documentari, degni di nota, e basati sulla vita lungo il confine.

Če bomo zmagali, bo Anja z nami sodelovala pri projektu z imenom Reševalci spomina. Mobilno “reševalno” vozilo, opremljeno za snemanje, fotografiranje in skeniranje, bo potovalo po mestnih in podeželskih skupnostih in motiviralo prebivalce, da se pridružijo zbiranju spominov na lokalne dogodke, delijo svoje zgodbe, anekdote, fotografije, pisma, župnijske zapise, registre potnih listov itd.

Se vinciamo, Anja collaborerà con noi a un progetto, chiamato I soccorritori dei ricordi. »L’autoambulanza« mobile attrezzata per girare, fare le foto e scannerizzare, viaggerà attraverso le strade urbane e quelle rurali. Il veicolo motiverà i cittadini a unirsi alla raccolta dei ricordi degli avvenimenti locali, condividendo i racconti interessanti, gli aneddoti, le foto, le lettere, i registri parrocchiali, i registri dei passaporti, ecc.

Digitalni arhiv spominov bodo nato skupnosti vrnili s pomočjo posebej ustvarjene platforme, ki bo uporabljena tudi kot baza podatkov za znanstvene raziskovalce in posameznike iz vse Evrope, ki bodo odkrivali usodo svojih prednikov.

Le comunità riceveranno l’archivio digitale dei ricordi tramite una piattaforma, che servirà anche come banca dati per i ricercatori della scienza e gli individui da tutta l’Europa, i quali vogliono scoprire il destino dei suoi antenati.

#BringingBackTheMemory #BorderlessArchive

Other news
Altre notizie