2. srednješolski gledališki festival na Gimnaziji Nova Gorica / 2° Festival teatrale delle scuole superiori presso il ginnasio di Nova Gorica

Srednješolski festival Student Cuts Uprizoritvene umetnosti: Ustvarjalno iskrenje je združil okoli 160 dijakov in profesorjev iz štirih slovenskih gimnazij, ki izvajajo šolski program umetniške smeri gledališče in film; to so Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Ptuj in Gimnazija Nova Gorica. 

 

Festival je prvič zaživel leta 2022, ko ga je gostila Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, letos pa je čast gostiteljice pripadla Gimnaziji Nova Gorica. Mlademu festivalu je v interesu, da njegov sedež rotira; dijaki tako poleg sovrstnikov spoznavajo tudi različne kraje in šole. 

 

Dijaki so se udeležili raznolikih delavnic, ki so jih skoraj izključno izvajali bivši dijaki umetniške smeri novogoriške gimnazije, in sicer Lija Mozetič (Raziskovalna plesno/gibalna delavnica), Mojca Madon (Režija gledališkega prizora), Goran Završnik (Igraj in poslušaj), Patricija Bratuž (Kako je moja plesna govorica več kot samo ples?), Jana Rajh Plohl (Prej-potem: kako do boljše portretne fotografije?), Eva Zibler (Žongliranje in fizično gledališče) in Tamara Babić Nikiforov (Kratka scenaristična delavnica).   

 

Poleg zanimivih delavnic je festival dijakom ponudil tudi tekmovanje – pod mentorskih vodstvom režiserke Mojce Madon je osemčlanska dijaška komisija ocenjevala gledališke predstave, ki jih je uprizorila posamezna šola. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je na oder postavila predstavo Jutri je v sanjah izgledal drugače (Nina Kuclar Stiković), Gimnazija Ptuj Državno prvenstvo v gaserstvu (Ajda Valcl), Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana zopet Jutri je v sanjah izgledal drugače, Gimnazija Nova Gorica pa je interpretirala Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum).  

 

Gimnazija Nova Gorica je za uprizoritev teksta Dogodka prejela nagrado za najiskrivejšo predstavo v celoti, za najiskrivejšega igralca (Nejc Mladovan) in za najiskrivejšo uporabo petja, plesa, giba in glasbe (Iva Mačuš). 

 

Vsem dijakom iskreno čestitamo in nestrpno pričakujemo leto 2025, ko bo festival nastopil v žarometih evropske prestolnice kulture! 

 

Il Festival delle scuole superiori Student Cuts Arti dello spettacolo: Scintille creative (Uprizoritvene umetnosti: Ustvarjalno iskrenje) ha riunito circa 160 studenti e insegnanti di quattro scuole superiori slovene che offrono teatro e cinema come parte dei loro programmi di studio: l’istituto magistrale, ginnasio e liceo artistico di Lubiana, il ginnasio Franc Miklošič di Ljutomer, il ginnasio di Ptuj e il ginnasio di Nova Gorica.

 

Il festival ha visto la luce nel 2022 quando è stato ospitato dall’istituto magistrale, ginnasio e liceo artistico di Lubiana, mentre quest’anno l’onore di ospitare il festival è toccato al ginnasio di Nova Gorica. È nell’interesse del giovane festival ruotare le sue sedi, in modo che gli studenti possano conoscere anche luoghi e scuole diverse oltre ad altri loro coetanei.

 

Gli studenti hanno partecipato a una serie di laboratori, condotti quasi esclusivamente da ex studenti del ginnasio artistico di Nova Gorica, ovvero Lija Mozetič (Laboratorio esplorativo di danza/movimento), Mojca Madon (Regia di una scena teatrale), Goran Završnik (Gioca e ascolta), Patricija Bratuž (In che modo il mio linguaggio di danza è più della semplice danza?), Jana Rajh Plohl (Prima-dopo: come migliorare la fotografia di ritratto?), Eva Zibler (Giocoleria e teatro fisico) e Tamara Babić Nikiforov (Breve laboratorio di sceneggiatura).

 

Oltre agli interessanti laboratori, il festival ha anche dato la possibilità agli studenti di competere: sotto la guida della regista Mojca Madon, una giuria di otto membri ha giudicato gli spettacoli teatrali messi in scena da ogni scuola. Il ginnasio Franc Miklošič di Ljutomer ha messo in scena lo spettacolo Jutri je v sanjah izgledal drugače (Il domani sembrava diverso nei sogni; Nina Kuclar Stiković), il ginnasio di Ptuj ha presentato Državno prvenstvo v gaserstvu (Campionato nazionale di trend giovanili; Ajda Valcl), anche l’istituto magistrale, ginnasio e liceo artistico di Lubiana si è esibito con Jutri je v sanjah izgledal drugače, e il ginnasio di Nova Gorica ha interpretato Dogodek v mestu Gogi (Avvenimento nella città di Goga; Slavko Grum).

 

Per la loro interpretazione del testo dell’Avvenimento, il ginnasio di Nova Gorica ha vinto il premio per l’interpretazione più scintillante, per l’attore più scintillante (Nejc Mladovan) e per l’uso più scintillante di canto, danza, movimento e musica (Iva Mačuš).

 

Ci congratuliamo con tutti gli studenti e aspettiamo con ansia il 2025, quando il festival si terrà sotto i riflettori della Capitale europea della cultura!

Other news
Altre notizie