Marko Peljhan za GO! 2025 · Marko Peljhan per GO! 2025

Človek, ki je postavil radijsko postajo na Antarktiki, izdelal hipersonično vozilo in poučeval na priznanih kalifornijskih univerzah, Marko Peljhan. V primeru zmage Nove Gorice z Gorico za evropsko prestolnico kulture se bo vrnil domov,

L’uomo, che ha creato la stazione radio nell’Antartico, prodotto un veicolo supersonico, insegnato alle più prestigiose università della California, Marko Peljhan. Se Nova Goriza e Gorizia conquistassero il titolo di capitale europea della cultura, tornerebbe a Slovenia per collaborare con noi nel campo dell’arte, della tecnologia e scienza.

Na projektu ISOLAB se bo skozi umetnost in znanost ukvarjal z občutljivim ekosistemom reke Soče in še posebej občutljivo biosfero, povezano z mešanico zgodovinskih vojn, izkoriščanjem vodne energije, izkoriščanjem športnega turizma, ekstremnim onesnaženjem in geološko škodo.

Il progetto ISOLAB si occuperà dell’ecosistema sensibile del fiume Isonzo attraverso l’arte e la scienza. I ricercatori studieranno una particolarmente sensibile biosfera, associata a tante guerre storiche, sfruttamento dell’energia idroelettrica, del turismo sportivo, inquinamento estremo e danni geologici.

Z daljinskim zaznavanjem okolja z uporabo zračnih, satelitskih in zemeljskih senzorjev ter s pomočjo številnih znanstvenikov, umetnikov in domačinov bo ISOLAB deloval kot prihodnje središče za skupno delo umetnikov, inženirjev in znanstvenikov ter bo omogočil prihodnje čezmejno sodelovanje.

Več informacij o umetnikovem delu: https://tinyurl.com/peljhan1

Con il telerilevamento dell’ambiente utilizzando sensori d’aria, satellitari e terrestri e con l’aiuto dei numerosi scienziati, artisti e indigeni, ISOLAB funzionerà come un centro per il lavoro comune degli artisti, ingegneri e scienziati e ci permetterà la futura cooperazione transfrontaliera.

Altri progetti: https://tinyurl.com/peljhan1

#BorderlessArtist #ComingBackHome

Other news
Altre notizie