Razveselila nas je novica o dogovoru med Mestno občino Nova Gorica in kinom KINEMAX, da bodo filmske uspešnice v originalnih jezikih obogatili s slovenskimi podnapisi ter sinhronizirali animirane filme v slovenščino.

La notizia sull’accordo tra il Comune di Nova Gorica e il KINEMAX – con il quale prevedono di arricchire i film di successo in lingua originale con sottotitoli in sloveno nonché il doppiaggio di film di animazione in sloveno – ci ha resi molto felici.

Naši italijanski tečajniki v skupini Impara lo SLOVENO con GO! 2025 bodo lahko z obiskom teh unikatnih predvajanj dodatno obogatili svoje znanje slovenščine. Slovencem v skupini Nauči se ITALIJANSKO z GO! 2025 pa priporočamo, da obiskujejo italijansko sinhronizirane filme za boljše slušno razumevanje. Prvo predvajanje v slovenskem jeziku bo na sporedu takoj, ko se bodo ponovno odprle filmske dvorane – ob koncih tedna v dvorani številka 2 v prostorih Kinemaxa na Travniku v Gorici.

I nostri studenti italiani del gruppo Impara lo SLOVENO con GO! 2025 potranno così arricchire ulteriormente la loro conoscenza dello sloveno con questi spettacoli unici. Agli studenti sloveni del gruppo Nauči se ITALIJANSKO z GO! 2025 consigliamo di guardare film doppiati in italiano per migliorare la comprensione orale della lingua. La prima proiezione in sloveno sarà programmata non appena riapriranno i cinema – nel fine settimana nella Sala 2 al Kinemax di piazza Vittoria a Gorizia.

Novogoriški podžupan Rosič ob tem poudarja: »Gre za pomemben mejnik pri širjenju filmske kulture na našem območju ter nov kamenček v mozaiku ustvarjanja skupnega somestja in nenazadnje dobrodošel doprinos pri uresničevanju skupnih ciljev obeh mest v kontekstu kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 pod znamko GO! 2025.«

Il vicesindaco di Nova Gorica Rosič sottolinea che: »Questa è una pietra miliare nella diffusione della cultura cinematografica nella nostra zona, nonché un nuovo tassello nel mosaico della creazione di una conurbazione comune e, ultimo ma non meno importante, un contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi comuni delle due città nel contesto della candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura 2025 con lo slogan GO! 2025.«

Se vidimo v kinu! 😎

Ci vediamo al cinema! 😎

Other news
Altre notizie